Het verhaal van... Marina

Marina

‘Het is mooi en zulk bijzonder werk’

Lees het verhaal van Marina

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Voor hulp thuis in de laatste levensfase

Bijna driekwart van de mensen met een ongeneeslijke ziekte, geeft aan thuis te willen sterven. In hun eigen, vertrouwde omgeving en omringd door mensen van wie ze houden.
Palliatieve zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven tijdens de ziekte en rondom het sterven.
Vaak neemt de levenspartner, een familielid, vriend(in) of goede buur als vanzelfsprekend de verzorging op zich, begeleid door professionele hulp zoals een huisarts en de thuiszorg. Deze verzorging door een naaste noemt men mantelzorg.
Mantelzorgers bieden een ernstig zieke persoonlijke verzorging, begeleiding en liefdevolle aandacht. Dit kan, zeker in de laatste levensfase, erg zwaar worden voor een mantelzorger.
VPTZ kan dan ondersteuning bieden aan ongeneeslijk zieken en hun naasten.
Deze vrijwillige zorg wordt náást en in nauwe samenwerking  met de professionele zorgverleners geboden.

De vrijwilligers

De vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die het belangrijk vinden dat de mensen het laatste stukje van hun leven, als zij dat wensen, thuis kunnen doorbrengen. Zij willen graag helpen om dit mogelijk te maken. VPTZ-vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd en opgeleid om kwalitatief goede zorg te bieden. Ze mogen pas daadwerkelijk hulp verlenen nadat ze een opleiding gevolgd hebben. Daarnaast worden ze altijd begeleid door een ervaren coördinator. De coördinatoren regelen de hulpinzet en begeleiden de vrijwilligers.

Wat doet een VPTZ-vrijwilliger?

Het belangrijkste dat onze vrijwilligers doen is ‘aanwezig zijn’. Ze verrichten geen verpleegkundige of huishoudelijke taken, maar verlenen dezelfde zorg die familie of naasten bieden.

U kunt hierbij denken aan taken als:

  • Aanwezig zijn, meer of minder op de achtergrond
  • Tijdelijk aflossen van de naasten (o.a. de mogelijkheid geven tot rusten, een bezoek, een boodschap of sporten)
  • Een luisterend oor bieden
  • Helpen bij drinken en eten, begeleiden naar toilet enzovoort
  • Helpen bij lichte persoonlijke verzorging
  • Waken overdag en incidenteel ’s nachts.

Het doel van onze vrijwilligers is om het de zieke zo comfortabel mogelijk te maken en de mantelzorgers te ondersteunen. De vrijwilligers respecteren de privacy van de zieke en zijn of haar omgeving.

Wanneer hulp vragen?

U kunt hulp vragen als:

  • een ongeneeslijk zieke patiënt thuis wil sterven
  • hij of zij niet meer alleen gelaten kan worden
  • uzelf en de eventuele andere mantelzorgers overbelast raken of ondersteuning kunnen gebruiken
  • er weinig mantelzorgers zijn

Hulp aanvragen

U kunt zelf rechtstreeks of via de huisarts of de thuiszorg contact opnemen met een VPTZ-organisatie bij u in de buurt.
Wanneer u om ondersteuning vraagt, maakt een coördinator met u een afspraak bij de zieke thuis. Samen spreekt u dan uw situatie door. Welke hulp is nodig en hoe vaak? Op welke dagen en tijdstippen? Zijn er wensen ten aanzien van de persoon van de vrijwilliger? De hulp die VPTZ biedt wordt altijd zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de zieke en mantelzorgers.

Aan onze inzet zijn geen kosten verbonden

Vrijwilliger worden?

De hulp die VPTZ biedt aan mensen die een moeilijke tijd doormaken, is van onschatbare waarde. Gewoon ‘er zijn’ kan mantelzorgers en terminaal zieken het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan. We zijn vooral op zoek naar vrijwilligers die enkele uren per week of 2 weken beschikbaar zijn.

 

Interessante links

Hospice Wageningen Renkum
VPTZ Nederland

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!