Over ons

Lees voor

Over ons

Solidez Welzijn is de welzijnsorganisatie in de gemeente Wageningen voor alle inwoners. Wij bieden een divers palet aan diensten en activiteiten op het gebied van:

  • Ontmoeten
  • Meedoen
  • Leefbaarheid
  • Opvoeden en opgroeien
  • Ondersteuning, hulp en advies

Onze visie

We geloven in de kracht van inwoners die zich inzetten voor elkaar en voor de samenleving. We geloven dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze zin ervaren door van betekenis voor elkaar te kunnen zijn. Niet iedereen beschikt over dezelfde mogelijkheden en kwaliteiten, maar iedereen doet ertoe en we zetten ons ervoor in dat iedereen mee kan doen.

We creëren kansen, benutten eigen kracht, initiatief en onderlinge betrokkenheid van inwoners voor meer welzijn en welbevinden.

Hoe werken wij

  • Wij zijn aanwezig in de buurten en wijken van Wageningen, open en toegankelijk, ondersteunend, stimulerend en verbindend.
  • Wij stimuleren dat inwoners mee willen en kunnen doen bij activiteiten voor en door inwoners.
  • Wij bieden professionele hulp en ondersteuning waar nodig en een helpende hand waar mogelijk.
  • We proberen problemen zoveel mogelijk te voorkomen, te verminderen of te verhelpen.
  • Wij werken vanuit drie Huizen van de Wijk, het jongerencentrum en vanuit het Palet.

Samenwerken in Wageningen

Wij werken samen met de lokale netwerken en maken deel uit van het samenwerkingsverband Welsaam.

We gaan uit van de kwaliteiten van mensen en organisaties en verbinden deze aan elkaar. Hierdoor zorgen we voor een sterke sociale samenleving.

We werken samen met tal van andere organisaties, zowel binnen Welsaam als daarbuiten. We zorgen voor korte lijnen, goede aansluitingen en gezamenlijke initiatieven. Als penvoerder brengt Solidez de partners van Welsaam bij elkaar. Voor een inwoner moet het niet uitmaken aan welke deur hij/zij klopt, overal komt hij/zij op de juiste plek aan.

Samenwerken in de wijken en buurten van Wageningen en ook centraal in het Startpunt is van groot belang om elkaar te vinden, te verbinden en te verstreken in het belang van de inwoners van Wageningen.

Kwaliteit

We hechten waarde aan kwaliteit en professionaliteit. We zijn een lerende organisatie. We werken voortdurend aan verbetering en vernieuwing en sluiten aan bij wat speelt in de samenleving. We hebben in 2023 het kwaliteitskeurmerk “Sterk Sociaal Werk” van Sociaal Werk Nederland voor de derde keer opnieuw behaald. Dit keurmerk wordt telkens voor twee toegekend.