Als organisatie verlenen we diensten voor de gemeente Wageningen en haar inwoners.  We zijn gericht op het versterken van buurten en wijken, we ondersteunen en initieren initiatieven van bewoners en verlenen advies, hulp en begeleiding waar nodig. We helpen inwoners om mee te kunnen doen en om zo lang mogelijk zelfstandig en actief te blijven.

Onze doelen in de gemeente Wageningen zijn gericht op (1) bruggen bouwen en ontmoeting: voorkomen van eenzaamheid; (2) iedereen doet mee: de inclusieve samenleving; (3) vergroten van zelfredzaamheid en eigen regie; (4) lekkerder in je vel door een actieve, gezonde leefstijl en (5) voorkomen is beter dan genezen: actief inzetten op preventie.

We zijn er voor de inwoners van Wageningen en bouwen met hen aan een vitale samenleving. We ontzorgen de overheid en behalen resultaten door present te zijn, preventief te werken, passie op te sporen en perspectief te bieden.

Onze dienstverlening is afgestemd op de lokale situatie en sluit aan op de vraag van de gemeente en haar inwoners.

Onze kernwaarden:

  • Flexibel en stabiel: We zetten ons in waar nodig en staan voor wat we doen. We spelen flexibel in op veranderingen en vernieuwing.
  • Klantgericht, aanwezig en toegankelijk: we zijn present en ‘aanklampbaar’, we staan naast de inwoner en sluiten aan bij diens wensen en behoeften door te stimuleren waar mogelijk en te ondersteunen waar nodig.
  • Professioneel, betrokken en verantwoordelijk: We investeren in onze kwaliteit en professionaliteit. Iedere medewerker werkt aan professionele en persoonlijke ontwikkeling en is in de zelforganiserende teams zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk.
  • Verbindend en versterkend: We weten wat er speelt in wijken en buurten, we gaan uit van kwaliteiten van inwoners en stimuleren hen deze in te zetten ten behoeve van anderen. We verbinden verschillende groepen en initiatieven in de samenleving en vergroten de saamhorigheid.
  • Eerlijk, transparant en betrouwbaar: we zijn open en doen wat we beloven.

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!