Als organisatie verlenen we diensten voor de gemeente Wageningen.  We zijn gericht op het versterken van buurten en haar bewoners, we ondersteunen en initieren initiatieven onder de noemer ‘burgers voor burgers’ en verlenen advies en begeleiding.

Onze doelen in de gemeenten Wageningen zijn gericht op (1) het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht; (2) het vergroten van leefbaarheid en sociale veiligheid; (3) het bevorderen van onderlinge zorg en betrokkenheid; (4) het bevorderen van participatie en (5) een actieve, gezonde leefstijl.

We zijn er voor de inwoners van Wageningen en bouwen met hen aan een vitale gemeenschap. We ontzorgen de overheid en behalen resultaten door present te zijn, preventief te werken, passie op te sporen en perspectief te bieden.

Onze dienstverlening is afgestemd op de lokale situatie en sluit aan op de vraag van de gemeente en haar inwoners.

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!