Mantelzorg en geldzaken

Lees voor

Mantelzorg en geldzaken

Mantelzorg en Geldzaken

Een langdurige ziekte of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Niet alleen voor de zorgvrager, maar ook voor u als mantelzorger. Zo hebt u bijvoorbeeld meer reiskosten voor bezoek aan specialisten. En misschien besluit u wel om minder te gaan werken en meer te gaan zorgen. Dan moet u rekening houden met minder inkomsten. Gelukkig zijn er regelingen waar u aanspraak op kunt maken.

Vergoedingen

Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Extra kinderbijslag

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. Alleenverdieners en alleenstaande ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen daarbovenop nog een extra bedrag aan kinderbijslag. Kijk voor meer informatie op de pagina kinderbijslag van de Rijksoverheid.

Vergoeding reiskosten

Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Woont u samen met degene die u verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten. Lees meer over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Parkeerbeleid en –vergoedingen

Een aantal gemeenten verstrekt aan mantelzorgers een parkeervergunning. Daarmee kunt u voordeliger parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont.

Parkeren voor mantelzorgers in de Gemeente Wageningen

Bent u mantelzorger en verleent u zorg aan een bewoner van het betaald parkeren- of vergunninghoudersgebied in Wageningen, dan kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgparkeervergunning.

Voorwaarden:

  • U woont zelf niet in het betaald parkeren gebied.
  • U verzorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is en met wie u een persoonlijke band heeft.
  • U verleent zorg minimaal 8 uur per week en minimaal 3 maanden lang.
  • U bent een familielid, vriend of kennis en bent geen beroepskracht.

Wat moet u doen:

  1. Mantelzorg Wageningen Solidez registreert mantelzorgers in opdracht van de gemeente Wageningen.
  2. De mantelzorger moet zich registreren door zich persoonlijk aan te melden bij Mantelzorg Wagenigen Solidez. Er volgt dan een gesprek.
  3. De mantelzorger is verantwoordelijk voor de juiste opgaven van de gegevens en het voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt.

Na het gesprek met Mantelzorg Wageningen Solidez, melden zij u aan bij de gemeente voor het verstrekken van een mantelzorgparkeervergunning.

Overigens, in zone II en III kunnen de mantelzorgers ook gebruik maken van een zogenaamde bezoekerspas, die de bewoners zelf kunnen aanvragen.

U kunt het aanvraagformulier mantelzorgparkeervergunning 2019 vast bekijken en/of invullen voorafgaand aan het gesprek met Mantelzorg Wageningen Solidez. Het besluit of u als mantelzorger in aanmerking komt voor deze vergunning wordt echter pas na het gesprek genomen.

Openbaar vervoer

Kan degene die u verzorgt door een handicap niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij voor u een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. U reist dan gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig in treinen, metro’s, trams, bussen en Regiotaxi. Lees meer over de kaart op de website ovbegeleiderskaart.nl.

Vergoedingen van zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed. De Consumentenbond onderzocht voor Mezzo welke zorgverzekeraars in 2016 welke vergoedingen bieden. Bekijk het vergoedingenoverzicht.

Mantelzorgers krijgen korting bij Menzis

Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten

Degene die u verzorgt maakt mogelijk veel zorgkosten vanwege zijn ziekte of beperking. Voorheen kwam de Rijksoverheid daarin tegemoet met de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer).
Nu deze regelingen zijn afgeschaft, kunt u om een tegemoetkoming vragen bij uw gemeente. Deze bekijkt per situatie wat er mogelijk is. Elke gemeente bepaalt zelf welke regelingen zij daarvoor inzet en welke criteria zij hanteert. Bekijk daarnaast de mogelijkheden voor belastingaftrek van hoge zorgkosten.

Wij geven gratis advies

Voor meer informatie neem contact op met 0317 468818 of stuur een e-mail naar mantelzorgwageningen@solidez.nl