Samenwerken

Lees voor

Wij werken nauw samen met de lokale netwerken en samenwerkingsverbanden. Samenwerken in de wijken en buurten van Wageningen en ook centraal in het Startpunt is van groot belang om elkaar te vinden en te verbinden in het belang van de inwoners van Wageningen.

Solidez Welzijn maakt onderdeel uit van Welsaam. Dit is het samenwerkingsverband voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van ontmoeten | informeren | ondersteunen en meedoen in de Wageningse  samenleving.