Colofon

Lees voor

Colofon

 

Hebt u vragen of opmerkingen over deze website of onze formulieren? Dan kunt u het contactformulier gebruiken.

https://www.solidez.nl/ is de website van Solidez Welzijn in Wageningen. De site komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie.

Wij besteden uiterste zorg aan het zo compleet, juist, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website? Of meent u dat de site fouten of onvolkomenheden bevat, dan wel anderzijds verbeterd kan worden? Dan vernemen wij dit graag van u.

Het auteursrecht op deze website wordt door Solidez uitdrukkelijk voorbehouden. ©Copyright 2023 Solidez Welzijn