Klachten

Lees voor

Klachten

We hechten veel waarde aan een open sfeer tussen medewerkers en klanten (bezoekers, cursisten, vrijwilligers, deelnemers). De inhoud en werkwijze van de dienstverlening mag kritisch onder de loep genomen worden. Indien daartoe aanleiding is, zullen we ons beleid en werkwijze bijstellen.

De directie gaat er vanuit dat klachten die betrekking hebben op onze organisatie en manier van werken, besproken en opgelost worden met de direct betrokken medewerker van Solidez. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan hanteert Solidez een klachtenprocedure.

Kijk hier voor de Klachtenprocedure en/of download het Registratieformulier klachten