We hechten veel waarde aan een open sfeer tussen medewerkers en klanten (bezoekers, cursisten, vrijwilligers, deelnemers). De inhoud en werkwijze van de dienstverlening mag kritisch onder de loep genomen worden. Indien daartoe aanleiding is, zullen we ons beleid en werkwijze bijstellen.

De directie gaat er vanuit dat klachten die betrekking hebben op onze organisatie en manier van werken, besproken en opgelost worden met de direct betrokken medewerker van Solidez. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan hanteert Solidez een klachtenprocedure. Kijk hier voor de Klachtenprocedure en/of download het Registratieformulier klachten

Ongewenste omgangsvormen
We hebben voor klanten en vrijwilligers een vertrouwens-persoon aangesteld. Deze persoon kan bij meldingen of klachten over ongewenst gedrag voor advies geraadpleegd worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mw. Pieternel Geurts, p.geurts@solidez.nl, tel. nr. : 0317 468 853

 

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!