Kind aan Huis

Lees voor

Kind aan Huis

Een steuntje in de rug nodig? Als gezin kun je in een situatie terecht komen waarin het niet zo goed loopt. Dat kan zijn door ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig sociaal contact, geldgebrek of spanningen in je relatie. Meestal lukt het om zelf de problemen op te lossen. Maar soms is het een opluchting als iemand tijd en aandacht voor je heeft. Een luisterend oor of iemand die een handje helpt bij het regelen van praktische zaken.

Wat is Kind aan Huis?

Kind aan Huis biedt gezinnen ondersteuning door praktische hulp en vriendschap aan ouders met kinderen tot 15 jaar in de gemeente Wageningen. Als ouder geef je zelf aan wat jouw behoefte is; jouw vraag staat centraal.

Begeleiding en ondersteuning door vrijwilligers

Kind aan Huis werkt met vrijwilligers die begeleid en ondersteund worden door de coördinatoren van Kind aan Huis. De meeste vrijwilligers zijn zelf ook ouder en hebben een training gevolgd om gezinnen te kunnen ondersteunen. Een vrijwilliger van Kind aan Huis zou dat steuntje in de rug kunnen bieden.

Wat kost Kind aan Huis?

Deelname aan Kind aan Huis is op vrijwillige basis en gratis voor gezinnen in de gemeente Wageningen.

Samenwerking met Buurtgezinnen en Voorleesexpress

Kind aan Huis werkt samen met Buurtgezinnen.nl. Zij koppelt gezinnen die hulp nodig hebben aan gezinnen die ondersteuning willen bieden. En de Voorleesexpress biedt kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht. Een vrijwilliger komt een half jaar lang bij hen thuis om voor te lezen en samen met de ouder(s) te werken aan taal en leesplezier.

Meer informatie?

Bel met de coördinator van Kind aan Huis:  Irini Boxma, 06 13 00 96 63 of stuur een mail naar i.boxma@solidez.nl of Marri Geuskens 06 45 66 45 06 of stuur een mail naar m.geuskens@solidez.nl

Irini Boxma

Coördinator Kind aan Huis
06 13 00 96 63

Marri Geuskens

Coördinator Kind aan Huis
06 45 66 45 06