Groepen en cursussen

Kies assertief – leren opkomen voor jezelf:      START 5 SEPTEMBER

Vindt u het lastig om uw grenzen aan te geven? Voelt u zich soms wat onzeker? Of vindt u het moeilijk om uw mening te geven? In deze training leert u op een duidelijke en respectvolle manier te reageren. U gaat aan de slag met thema’s als ‘grenzen stellen,’ ‘zeggen wat je wilt’ en ‘omgaan met kritiek’.  In totaal zijn er 10 bijeenkomsten, verdeeld over 5 modules.   U bepaald zelf welke modules u wilt volgen. De modules zijn:

  1. Basis module assertief communiceren: 3 bijeenkomsten
  2. Assertief gedrag: 3 bijeenkomsten
  3. Je goed voelen: 1 bijeenkomst
  4. Anders leren denken: 2 bijeenkomsten
  5. Aan het werk met je lijf: 1 bijeenkomst

Ervaringen van deelnemers:
Anne:“Deze cursus heeft mij opgeleverd dat ik beter kan communiceren, ook het luisteren naar anderen gaat beter.”
Abdul: “Ik word niet meer zo snel boos. Ik kan mijn gedachtes en gevoelens beter onder woorden brengen en anderen begrijpen mij nu ook beter.”
Mirjam:“Ik heb geleerd hoe ik assertief kan zijn en daardoor ben ik meer ontspannen en durf ik mensen mijn mening te geven.”

Voor iedereen (18+) die wil leren assertiever worden.

Inschrijven is nog mogelijk! Start: woensdagavond 5 september (bij voldoende inschrijvingen).
Tijd: 18.45 – 20.45 uur
Locatie: ‘t Palet, Rooseveltweg 408a, Wageningen
Voor informatie en aanmelding: Monique van de Wakker
Telefoon: 0317 46 88 25/ 06 22 13 86 55 of per mail: amwgroepswerk@solidez.nl
Kosten: gratis

KIK! Training – Kinderen in Kracht:          START 18 APRIL!
Heeft uw kind soms moeite voor zichzelf op te komen of weinig zelfvertrouwen? Of zou uw kind zich meer ontspannen mogen voelen in nieuwe situaties? Soms helpt een zetje in de goede richting waardoor uw kind steviger in zijn schoenen komt te staan. Hiervoor is speciaal “De KIK! training” ontwikkelt, een weerbaarheidstraining voor kinderen. In de training wordt o.a. gewerkt met spel, rollenspel en kringgesprek. Uw kind krijgt zo meer zicht op zijn eigen gedrag en leert nieuwe vaardigheden zoals je mening uiten en grenzen stellen. Om kinderen verschillende aspecten van weerbaarheid te leren, krijgen zij ook twee lessen fysieke weerbaarheid vanuit de filosofie van de karate sport. Ook ouders krijgen de gelegenheid informatie te ontvangen hoe zij hun kinderen hierin kunnen helpen.

Voor groep 6, 7 en 8
Start: dinsdagmiddag 11 april (bij voldoende aanmeldingen).
Tijd: 15.30 – 16.45 uur
Locatie: Huis van de Wijk de Nude, Kortestraat 2, Wageningen
Voor informatie en aanmelding: Monique van de Wakker en Pieternel Geurts
Telefoon: 0317 46 88 25 of per mail: amwgroepswerk@solidez.nl
Kosten: € 1,00 per les

Rouwgesprekgroep – De groep is bestemd voor mensen die in een rouwverwerkingsproces verkeren na overlijden van een partner, ouder, kind, goede vriend of vriendin. In de gespreksgroep staan het uitwisselen van ervaringen, elkaar steunen en eventueel tips geven, centraal. Er zullen verschillende thema’s aan bod komen zoals: verschillende  emoties bij het rouwproces, reacties van de omgeving na het overlijden en hoe om te gaan met speciale dagen. Ook zal er aandacht zijn voor: wie of wat is je tot steun, krachtbronnen en hoe verder ná het verlies.

Start: bij voldoende deelnemers op een vrijdagmiddag.
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Huis van de Wijk de Nude, Kortestraat 2, Wageningen:
Kosten: Gratis
Voor meer informatie en aanmelding: Pieternel Geurts
Telefoon: 0317 46 88 25 of per mail: amwgroepswerk@solidez.nl Aanmelden kan uiterlijk tot 23 februari.

Opvoeden & zo – een cursus die opvoeden makkelijker en leuker maakt
Voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.
Start: bij voldoende aanmeldingen, dagdeel in overleg
Tijd: 9.15 – 11.15 uur
Voor informatie en aanmelding: Monique van de Wakker
Telefoon: 06 22 13 86 55 of per mail: amwgroepswerk@solidez.nl
Kosten: gratis

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!