Mantelzorg

Lees voor

Mantelzorg

Solidez Mantelzorg is het adviespunt en expertisecentrum voor mantelzorgers, professionals en vrijwilligers in de gemeente Wageningen en biedt:

  • Een luisterend oor, om stoom af te blazen, ervaringen en gevoelens te delen
  • Informatie en advies over bijvoorbeeld vervangende zorg of wettelijke regelingen
  • Themabijeenkomsten, activiteiten en cursussen
  • Lotgenotencontact; gespreksgroepen over omgaan met ziektebeelden en verlies

Mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen van vrijwilligers. Daarnaast geeft Solidez Mantelzorg voorlichting aan beroepskrachten en behartigen de belangen van Wageningse mantelzorgers.

Madelon Siep

Coördinator Solidez Mantelzorg en VPTZ Wageningen, Renkum en Ede
0317 46 88 18 of 06 30 67 43 09

Liesbet Moolenaar

Mantelzorg consulent
0317 46 88 18 of 06 23 03 16 48

Ina van den Wollenberg

Administratie Mantelzorg

Marja de Zwaan

06 45 70 94 71