Mantelzorg

Lees voor

Mantelzorg

Solidez Mantelzorg is het adviespunt en expertisecentrum voor mantelzorgers, professionals en vrijwilligers in de gemeente Wageningen en biedt:

  • Een luisterend oor, om stoom af te blazen, ervaringen en gevoelens te delen
  • Informatie en advies over bijvoorbeeld vervangende zorg of wettelijke regelingen
  • Themabijeenkomsten, activiteiten en cursussen
  • Lotgenotencontact; gespreksgroepen over omgaan met ziektebeelden en verlies

Mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen van vrijwilligers. Daarnaast geeft Solidez Mantelzorg voorlichting aan beroepskrachten en behartigen de belangen van Wageningse mantelzorgers.

Madelon Siep

Coördinator Solidez Mantelzorg en VPTZ Wageningen, Renkum en Ede
0317 46 88 18 of 06 30 67 43 09
"werkdagen maandag, dinsdag, woensdag en donderdag"

Liesbet Moolenaar

Mantelzorg consulent
0317 46 88 18 of 06 23 03 16 48
"werkdagen maandag, dinsdag en donderdag"

Ina van den Wollenberg

Administratie Mantelzorg