Solidez is de sociaal werk organisatie voor de gemeente  Wageningen en biedt een divers palet aan diensten en activiteiten op het gebied van ontmoeten, meedoen, leefbaarheid | ondersteuning, hulp en advies en opvoeden en opgroeien . Er werken momenteel 53 medewerkers en ruim 400 vrijwilligers. De gemeente Wageningen is onze belangrijkste opdrachtgever. Medewerkers worden beloond volgens de CAO Sociaal Werk. Voor de bestuurder is sinds 2013 de Wet Normering Topinkomens van kracht (WNT).

Vanaf januari 2018 zijn we deel van WELSAAM, het samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor  de uitvoering van activiteiten op het gebied van ontmoeten, ondersteuning en meedoen  van Samen Wageningen. Daarnaast werken we samen en in opdracht van woningbouwcorporaties, onderwijs, zorginstellingen en inwoners van Wageningen.

De ondersteunende dienst van Solidez is per ingang van januari 2017 gevestigd op de tweede verdieping van het gebouw ‘t Palet aan de Rooseveltweg 408a in  Wageningen.

Solidez heeft sinds 1 januari  2011 een Anbi status voor onbepaalde tijd. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen, dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut.

De gegevens die we hiervoor op onze website moeten publiceren zijn:

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!