Organisatie

Lees voor

Organisatie

Solidez Welzijn is de welzijnsorganisatie in de gemeente  Wageningen en biedt een divers palet aan diensten en activiteiten op het gebied van

Ontmoeten | Meedoen | Leefbaarheid | Ondersteuning, hulp en advies | Opvoeden en opgroeien.

Er werken ruim 50 medewerkers en 400 vrijwilligers. De gemeente Wageningen is onze belangrijkste opdrachtgever. Medewerkers worden beloond volgens de CAO Sociaal Werk. Voor de bestuurder is sinds 2013 de Wet Normering Topinkomens van kracht (WNT).

Vanaf januari 2018 zijn we onderdeel van WELSAAM, het samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van ontmoeten, ondersteuning en meedoen van Samen Wageningen. Daarnaast werken we samen en in opdracht van woningbouwcorporaties, onderwijs, zorginstellingen en inwoners van Wageningen.

De ondersteunende dienst van Solidez is gevestigd op de tweede verdieping van het gebouw ‘t Palet aan de Rooseveltweg 408a in  Wageningen.

Solidez heeft sinds 1 januari  2011 een ANBI status voor onbepaalde tijd. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen, dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut.