VPTZ ondersteunt als sterven dichtbij komt

Vrijwilligerszorg in de laatste levensfase

Als je levenseinde nadert, kan er een moment komen dat er extra hulp nodig is. Momenteel bieden  25 vrijwilligers vanuit Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) in de gemeenten Wageningen, Renkum en Ede ondersteuning zodat de laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke manier doorleefd kan worden’.

Wat is Palliatieve Terminale Zorg?

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. De hulp die VPTZ biedt aan mensen die een moeilijke tijd doormaken, is van onschatbare waarde. Voor meer informatie over deze zorg, neem contact met ons op.

Vrijwilligers belangrijk voor naasten

De VPTZ vrijwilliger ondersteunt de medemens die terminaal is, zorgt voor rust en aandacht en wil er zijn voor de ander. De vrijwilliger ondersteunt de familie, vrienden en kennissen, zodat zij de zorg voor de zieke thuis vol kunnen houden. En de vrijwilliger biedt ook hulp bij licht verzorgende (geen medische) taken, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen.

VPTZ vrijwilliger worden?

Door de toenemende wens om de laatste levensfase thuis door te brengen, is er extra behoefte aan vrijwilligers in met name Renkum en Heelsum. Gewoon ‘er zijn’ kan mantelzorgers en terminaal zieken het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan. Wil jij er zijn voor mensen in hun laatste levensfase? Meld je dan aan.

Informatiekraam 13 mei bij Lunteren Bruist

Wil je meer weten over VPTZ als vrijwilliger of wil je gebruik maken van deze zorg? Op zaterdag 13 mei staan er tijdens het evenement Lunteren Bruist kraampjes waar één van de coördinatoren van VPTZ Solidez Welzijn te vinden is.

Informatiebijeenkomst 15 juni Startpunt Wageningen

En op 15 juni van 14.00 tot 16.00 uur organiseert Startpunt Wageningen een bijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over zorg in de laatste fase van het leven. Meer informatie en aanmelden staat op de website van Startpunt www.wageningen.nl

Meer informatie VPTZ en aanmelden als vrijwilliger

Aanmelden als vrijwilliger kan per e-mail vptz@solidez.nl. Voor meer informatie over Palliatieve Terminale Zorg, neem contact op met de coördinatoren Solidez VPTZ, via 06 21 96 03 52.

Meer informatie over VPTZ: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg – Solidez