Voor- en Vroegschoolse Educatie is een manier van werken (methode) die kinderen aanmoedigt in hun ontwikkeling. De afkorting die hier voor wordt gebruikt, is VVE.

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2 tot 4 jaar. In Wageningen wordt dit aangeboden op verschillende peutergroepen van de kinderopvang.

Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2, de kleuterklassen van de basisschool.

VVE-verwijzing

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en tempo. Sommige kinderen hebben daarbij wat extra ondersteuning nodig. Deze kinderen kunnen een VVE-verwijzing krijgen. De VVE-verwijzing wordt gegeven door het consultatiebureau.

Met een VVE-verwijzing kan een kind extra aandacht en begeleiding krijgen op een peutergroep van een kinderdagverblijf.

Spelend leren

Op alle peutergroepen in Wageningen waar VVE wordt aangeboden staat het spelend leren centraal. Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen. De begeleiding wordt afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind.

Er is aandacht voor verschillende onderwerpen:

  • Ontwikkeling van de taal
  • Leren om samen te spelen
  • Wachten op je beurt
  • Opruimen wat je hebt gepakt
  • Speelgoed delen
  • Zingen
  • Luisteren
  • Knippen, plakken, verven en nog veel meer.

Het doel van VVE is dat alle kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Als een kind al vroeg ondersteund wordt in zijn ontwikkeling is de kans groter dat het goed kan aansluiten en meekomen in het basisonderwijs.

Als een kind met een VVE verwijzing 4 jaar wordt zorgt de pedagogisch medewerker van de kinderopvang, samen met de ouders, voor een persoonlijke overdracht naar de basisschool.

Coördinator VVE

Bent u op zoek naar een kinderdagverblijf waar VVE wordt aangeboden? Heeft u het vermoeden dat uw kind in aanmerking komt voor een VVE verwijzing? Heeft u vragen over VVE in Wageningen? Of heeft uw kind al een VVE verwijzing en wilt u onafhankelijk advies? Neem dan contact op met de Coördinator VVE.

coordinatorenvve@solidez.nl

Joleijn Ruijter, 06- 19 97 19 65

Yolanda Hospes, 06- 26 95 35 94

 

Kijk hier voor meer informatie over VVE in Wageningen.

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!