Wij zijn per direct op zoek naar een Coördinator Buurtbemiddeling/Sociaal werker A voor 10 uur per week

Functie-omschrijving

Buurtbemiddeling is een samenwerkingsverband van de Gemeente, de Woningbouwcorporatie, de Politie en Solidez. Solidez is belast met de uitvoering van het project. Buurtbemiddeling Wageningen werkt met een enthousiast team van 14 vrijwillig bemiddelaars aan het oplossen van (dreigende) conflicten tussen bewoners.

Buurtbemiddeling geeft preventief ook informatie en advies over het omgaan met conflicten. Meldingen komen zowel binnen via verwijzing als rechtstreeks. Buurtbemiddeling is onafhankelijk, werkt neutraal, vertrouwelijk en op basis van vrijwilligheid van partijen die een beroep doen op Buurtbemiddeling.

Wat ga je doen?

De coördinator die we zoeken is verantwoordelijk voor de continuïteit van het project. Hier bedoelen we de procesmatige voortgang van verzoeken tot bemiddeling, de bewaking van het kwaliteitsniveau van de interventies, PR en de netwerkcontacten, met name die met samenwerkingspartners en andere hulp- en welzijnsorganisaties mee. Werving, training en coaching van de vrijwilligers maken een belangrijk onderdeel uit van je taken.

Benodigde vaardigheden

 • je hebt HBO werk- en denkniveau/ relevante beroepsopleiding;
 • je hebt een passende opleiding en/of relevante ervaring in conflicthantering /mediation;
 • je beschikt over kennis van het sociaal domein en de sociale infrastructuur;
 • je hebt kennis van en inzicht in sociaal gerelateerde vraagstukken op meerdere leefgebieden;
 • je hebt kennis van en inzicht in de diversiteit aan leefstijlen van mensen.

Wie zoeken wij?

 • iemand die in staat is om de kwaliteit van het buurtbemiddelingsproces te bewaken;
 • iemand die de kennis en vaardigheden van het team bemiddelaars kan waarborgen door selectie, training en intervisie;
 • organisatorische kwaliteiten om sturing te geven aan het team van bemiddelaars door te inspireren, te coachen en te ondersteunen;
 • iemand die in staat is om zorgvuldigheid, tact en neutraliteit te kunnen betrachten in de communicatie naar partijen die een beroep doen op Buurtbemiddeling;
 • iemand die in staat is om met een verbindende rol in netwerken te participeren;
 • iemand die PR activiteiten in brede zin kan inzetten en ook verder kan ontwikkelen;
 • iemand die digitaal vaardig is en kan handelen met inachtneming van de privacywetgeving (AVG).

Bijzonderheden

Wat bieden we je?

Een uitdagende functie in een betrokken team met veel ruimte voor eigen invulling, inzicht en initiatief.

De functie Sociaal Werker A wordt gewaardeerd in schaal 8.

De CAO Sociaal Werk biedt onder meer een Individueel Keuze Budget en Loopbaanbudget.

Geboden wordt een aanstelling voor de duur van 1 jaar met de intentie tot verlenging bij wederzijds enthousiasme en bij gunning van het sociaal werk in Wageningen na de aanbesteding.

Enthousiast geworden?

Solliciteer dan uiterlijk voor maandag 29 november aanstaande.

Stuur je (korte) motivatiebrief en curriculum per e-mail aan info@solidez.nl o.v.v. Coördinator Buurtbemiddeling/Sociaal Werker. De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op woensdag 8 december.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Fenna Lont (Coördinator Buurtbemiddeling) telefoon 06 22 27 82 44 (ma en do).

Voor vragen over de procedure of over de organisatie kun je terecht bij Marjolein Nuvelstijn (HR-adviseur), telefoonnummer 06 51 77 41 31 (di en do).

Deze vacature zal gelijktijdig intern en extern uitgezet worden. Bij gebleken geschiktheid, zal de interne kandidaat voorrang hebben.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Contactpersoon

Naam: Marjolein Nuvelstijn, HR adviseur
Telefoon: 06 51 77 41 31 di en do
E-maildadres: info@solidez.nl

Solliciteer direct