Solidez zoekt twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Solidez is een proactieve welzijnsorganisatie in Wageningen. Tussen de 50 en 55 medewerkers en circa 400 vrijwilligers werken gedreven en enthousiast voor de inwoners van Wageningen. Samen werken zij aan de missie van Solidez; het creëren van kansen, het benutten van eigen kracht en talenten, het stimuleren van initiatief en onderlinge betrokkenheid om het welzijn te bevorderen.

Voor Solidez zijn we op zoek naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht (RvT). Reden hiervan is het aftreden van een RvT lid begin dit jaar en voor de zomer loopt het termijn af van een ander RvT lid. Onze Raad bestaat uit 5 leden en we streven er dan ook naar om voor de zomer twee nieuwe leden te hebben benoemd.

De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling. Ze houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie, zoals de realisatie van de doelstellingen, strategie, risicobeheersing en het financieel beleid. Ze fungeert als klankbord en sparringpartner voor de bestuurder. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als ambassadeur en belangenbehartiger van de organisatie.

De leden van de RvT worden benoemd voor vier jaar, met de mogelijkheid van een tweede termijn. De RvT werkt aan zijn eigen ontwikkeling en de leden zijn collegiaal, kritisch, werken in goede onderlinge verhouding en met humor. De leden zijn moderne, betrokken toezichthouders, die hun eigen rol vervullen op een eigen wijze, en de ontwikkelingen in de organisatie met belangstelling volgen. De Raad van Toezicht vergadert 5 tot 6 keer per jaar en het werk vraagt gemiddeld zo’n 4 uur per maand.

Meer informatie over deze vacature: Twee leden voor de Raad van Toezicht – Solidez

Meer informatie over de Raad van Toezicht: Raad van Toezicht – Solidez