Solidez behaalt kwaliteitslabel

Lees voor

Solidez behaalt kwaliteitslabel

Met enige trots kunnen we delen dat aan Solidez het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk is toegekend. Ook is Solidez opgenomen in het Kwaliteitsregister Sociaal Werk.  Dit Kwaliteitslabel staat voor Sterk Sociaal Werk en is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en een faciliterende, lerende organisaties met goed bestuur.

Solidez is met ingang van 23 december 2019 voor de duur van 2 jaar gecertificeerd en geregistreerd in het Kwaliteitsregister.  Certificering en registratie hebben betrekking op de volgende organisatieonderdelen:

 • Buurtbemiddeling
 • Sociaal Raadslieden Werk
 • Thuisbegeleiding
 • Vrijwillige Palliatieve thuiszorg
 • Opbouwwerk
 • Jongerenwerk
 • Sportcoaching
 • Opvoedingsondersteuning
 • Vrijwilligersondersteuning
 • Mantelzorgondersteuning
 • Wijkontmoetingscentra
 • Dagbesteding
 • Stimulering participatie
 • Management, ondersteunende diensten (Servicebureau)