Raad van Toezicht

Solidez baseert de wijze van besturen en toezicht houden op de Good Governance Code van Sociaal Werk. De bestuurdersverantwoordelijkheid van Solidez ligt bij de directeur/bestuurder E. van der Zee.

De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de sociaalwerkorganisatie. Ze houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie, zoals de realisatie van de doelstellingen, strategie, risicobeheersing en het financieel beleid en ze fungeert als klankbord en sparringpartner voor de bestuurder. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als ambassadeur en belangenbehartiger van de organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 leden, elk met een eigen netwerk en complementaire competenties. Zij functioneren als een team o.l.v. de voorzitter dhr. Bert Post. De overige leden zijn: mw. Monique Peters, mw. Adriëlle Bloemendaal, dhr. Joop Hanssen en dhr. Arjen Droog.

De statuten en het reglement kunt u opvragen bij het directiesecretariaat.

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!