Missie en visie

Lees voor

Missie en visie

Onze missie

We creëren kansen, we benutten eigen kracht en talenten, we stimuleren initiatief en onderlinge betrokkenheid van inwoners om het welzijn te bevorderen.

Onze visie

We geloven in de kracht van inwoners die zich inzetten voor elkaar en voor de samenleving.  We geloven dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze zin ervaren door van betekenis voor elkaar te kunnen zijn. Niet iedereen beschikt over dezelfde mogelijkheden en kwaliteiten maar iedereen doet er toe en we zetten ons ervoor in dat iedereen mee kan doen.

Hoe werken wij?

Wij zijn aanwezig in de buurten en wijken van Wageningen: 

Open en toegankelijk | Ondersteunend | Stimulerend | Verbindend

We stimuleren dat inwoners mee willen en kunnen doen bij activiteiten voor en door inwoners. We bieden professionele hulp en ondersteuning waar nodig en een helpende hand waar mogelijk. Dat doen we niet alleen. We doen dit samen met de lokale netwerken en samenwerkingsverbanden. Samenwerken in de wijken en buurten van Wageningen en ook centraal in het Startpunt is van groot belang om elkaar te vinden en te verbinden in het belang van de inwoners van onze stad.

Onze kernwaarden zijn:

  • Laagdrempelig en dichtbij
  • Professioneel
  • Betrokken en verantwoordelijk
  • Verbindend en versterkend
  • Transparant en betrouwbaar.

Lees ook onze beleidsvisie 2021