Onze missie

We creëren kansen, benutten eigen kracht, initiatief en onderlinge betrokkenheid van inwoners voor welzijn en welbevinden.

Onze visie

We geloven in de kracht van inwoners die zich inzetten voor elkaar en voor de samenleving.  We geloven dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze zin ervaren door van betekenis voor elkaar te kunnen zijn.

Niet iedereen beschikt over dezelfde mogelijkheden en kwaliteiten maar iedereen doet er toe en we zetten ons ervoor in dat iedereen mee kan doen.

Hoe werken wij

Wij zijn aanwezig in de buurten en wijken van Wageningen, open en toegankelijk, ondersteunend, stimulerend en verbindend. We stimuleren dat inwoners mee willen en kunnen doen bij activiteiten voor en door inwoners. We bieden professionele hulp en ondersteuning waar nodig en een helpende hand waar mogelijk. Dat doen we niet alleen. We doen dit samen met de lokale netwerken en samenwerkingsverbanden. Samenwerken in de wijken en buurten van Wageningen en ook centraal in het Startpunt is van groot belang om elkaar te vinden en te verbinden in het belang van de inwoners van onze stad.

Hier lees je onze beleidsvisie van 2018 en 2021:

beleidsvisie 2018

beleidsvisie 2021

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!