Het jaar 2021 begon en eindigde in een lockdown. Een groot deel van het jaar heeft in het teken gestaan van de coronapandemie, met alleen in de zomerperiode de nodige versoepelingen. Gelukkig kwam gedurende het jaar steeds meer aandacht voor de sociale gevolgen van corona en werd Sociaal Werk als cruciaal beroep gezien waardoor we onder aanpassingen en voorwaarden ons werk konden voortzetten. Het trok wel een zware wissel op onze organisatie, de medewerkers en samenleving als geheel. Vanuit Solidez bleven we kijken naar wat wel kon en waren we er voor de mensen die het nodig hadden.

We zijn er trots op dat we de veerkracht en wendbaarheid hadden om steeds door te gaan binnen de grenzen van het mogelijke. Ook zijn we er trots op dat we eind 2021 opnieuw het kwaliteitskeurmerk van Sociaal Werk Nederland behaalden voor Sterk Sociaal werk.

Juist nu is het belang van ons werk zichtbaar en evident. Steeds meer wordt ook de kracht van de samenwerking binnen Welsaam zichtbaar en voelbaar. Met elkaar hebben we de schouders eronder gezet voor hen die het nodig hadden. We weten elkaar goed te vinden waar het gaat om het verbinden van hulpvragen aan -aanbieders en initiatieven. In Wageningen vormt het samenwerkingsverband een krachtige sociale basis. Samen zorgen we ervoor dat iedereen ertoe doet en erbij hoort in de Wageningse samenleving en dat mensen naar elkaar omzien.

Bekijk het bestuursverslag en de financiële verantwoording in Jaarverslag 2021 Solidez Welzijn

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!