We kijken terug op een bijzonder en zwaar jaar dat geheel in het teken stond van de pandemie en alle restricties die hiermee gepaard gingen. Dit heeft gevolgen gehad voor zowel de uitvoering van onze activiteiten en diensten, als voor de bedrijfsvoering en financiën. De grilligheid van de Corona uitbraak en hiermee gepaard gaande onzekerheid heeft veel gevraagd van de wendbaarheid, veerkracht en creativiteit van onze organisatie en medewerkers. Maar het heeft bovenal veel gevraagd van alle inwoners van Wageningen, met name van onze doelgroep. We hebben voortdurend gezocht naar wat onder de omstandigheden nog wel kon en gedacht in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het werk is dan ook zoveel mogelijk door gegaan, met name voor hen die dit het hardst nodig hadden.

Juist nu is het belang van ons werk zichtbaar en evident. Ook heeft de kracht van de samenwerking binnen Welsaam zich bewezen. Gezamenlijk vonden we antwoorden op de beperkende maatregelen en zetten we acties op touw voor hulpbehoevenden, zoals de Corona-hulplijn en tablet-actie. We weten elkaar goed te vinden waar het gaat om het verbinden van hulpvragen aan -aanbieders en initiatieven. Met elkaar vormen we een krachtige sociale basis. Samen zorgen we ervoor dat iedereen ertoe doet en erbij hoort in de Wageningse samenleving en dat mensen naar elkaar omzien.

We zijn trots op de geleverde prestaties met bijbehorende resultaten. In het jaarverslag van Welsaam, verantwoorden wij onze activiteiten die vanuit Welsaam gefinancierd worden. Hieronder leest u ons bestuursverslag, bijbehorende bij de jaarrekening van 2020.

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!