Elk jaar leggen we via het jaardocument verantwoording af over onze inspanningen en resultaten in het achterliggende jaar. Dit is het formele jaarverslag zoals we het aan opdrachtgevers verstrekken.

Wij zijn bijzonder trots op wat in 2016 is bereikt voor de inwoners en samenleving van Wageningen, en dat terwijl we een jaar achter de rug hebben van grote veranderingen, ingrijpende beslissingen en een nieuwe start. Ondanks dat kunnen we spreken van een succesvol jaar. Een jaar waarin we voor veel mensen het verschil hebben weten te maken. Een jaar waarin we meer inwoners hebben weten te bereiken dan vorig jaar, meer bewonersinitiatieven hebben ondersteund, meer bezoekers hebben ontvangen en met nog  meer actieve vrijwilligers hebben samengewerkt. Hoe we dat hebben gedaan lees je in ons jaarverslag 2016.

Omdat het niet gaat om de cijfers maar om de verhalen daarachter, wilden we dit in beeld brengen. Omdat beelden meer zeggen dan woorden is er dit jaar voor gekozen om de publieksversie van ons jaarverslag weer te geven in een tiental korte filmpjes die het bekijken waard zijn.


Heb je vragen over het jaardocument of wil je met ons hierover in gesprek? Neem gerust contact met ons op: info@solidez.nl of tel. 0317 317 553

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!