Voor- en vroegschoolse educatie

Lees voor

Voor- en vroegschoolse educatie

Ieder kind ontwikkelt zich op haar of zijn eigen manier en tempo. Sommige kinderen hebben daarbij wat extra ondersteuning nodig. Deze kinderen kunnen een Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) verwijzing krijgen, die wordt gegeven door het consultatiebureau. Met een VVE-verwijzing kan een kind extra aandacht en begeleiding krijgen op een peutergroep van een kinderdagverblijf.

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2 tot 4 jaar. In Wageningen wordt dit aangeboden op verschillende peutergroepen van de kinderopvang.

Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2, de kleuterklassen van de basisschool.

Spelend leren

Op alle peutergroepen in Wageningen waar VVE wordt aangeboden staat het spelend leren centraal. Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen. De begeleiding wordt afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind.

Er is aandacht voor onder meer:

  • Ontwikkeling van de taal
  • Leren om samen te spelen
  • Wachten op je beurt
  • Opruimen wat je hebt gepakt
  • Speelgoed delen
  • Zingen
  • Luisteren
  • Knippen, plakken, verven en nog veel meer.

Het doel van VVE is dat alle kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Als een kind al vroeg ondersteund wordt in haar/zijn ontwikkeling, is de kans groter dat het goed kan aansluiten en meekomen in het basisonderwijs.

Als een kind met een VVE verwijzing 4 jaar wordt, zorgt de pedagogisch medewerker van de kinderopvang, samen met de ouders, voor een persoonlijke overdracht naar de basisschool.

Coördinatoren VVE

Ben je op zoek naar een kinderdagverblijf waar VVE wordt aangeboden? Heb je het vermoeden dat jouw kind in aanmerking komt voor een VVE verwijzing? Of heeft jouw kind al een VVE verwijzing en wil je onafhankelijk advies? Neem dan contact op met de Coördinatoren VVE via coordinatorenvve@solidez.nl

Joleijn Ruijter

Coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie | Spel aan Huis | Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
06 19 97 19 65
"werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag"

Yolanda Hospes

Coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie | Spel aan Huis
06 26 95 35 94
"werkdagen maandag, dinsdag, woensdag en donderdag"