Spel aan huis

Lees voor

Spel aan huis

Zie je een kind dat weinig tot niet speelt? Signaleer je weinig ontwikkeling op het gebied van spel? Of kom je in een gezin waar geen speelgoed is en geen buitenruimte om te spelen? Denk dan aan Spel aan Huis voor spelbegeleiding thuis.

 

Hoe werkt Spel aan Huis?

 • Spel aan Huis begeleidt gezinnen met minimaal één kind tussen
  anderhalf en zeven jaar.
 • Wekelijks komt een getrainde hbo-stagiair aan huis spelen met
  spelmateriaal, dat is afgestemd op leeftijd en spelbehoefte van
  het kind.
 • De Spel aan Huis-begeleider komt minimaal zestien keer op
  huisbezoek en werkt methodisch door middel van observaties
  en speelplannen.
 • Een professionele Spel aan Huis-coördinator begeleidt de stagiairs.
  Deze kan ook beoordelen of er meer of andere ondersteuning
  voor het gezin nodig is.
 • Door te focussen op kinderen én ouders biedt het programma
  ook opvoedondersteuning.
 • Naast het bevorderen van spel biedt het programma ook
  toeleiding naar voorzieningen in de wijk.

 

Een kansrijke start is een speelse start

Spelen is belangrijk voor kinderen: via spel leren zij zichzelf, de ander en de wereld kennen. Spel zorgt voor welzijn en geluk én is de motor voor de stimulering van alle ontwikkelingsgebieden. Spel is cruciaal voor het ontwikkelen van executieve functies. Samen spelen stimuleert een positieve ouder-kind interactie.

Spel aan Huis helpt kind en ouder om meer en beter te spelen.

 

Spel aan Huis

 • is een landelijk uitgevoerd home based programma
 • bevordert de ontwikkeling in de voor- en vroegschoolse leeftijd
 • activeert ouders om zelf meer te spelen met hun kind(eren)
 • bereikt ook geïsoleerde gezinnen op een laagdrempelige manier
 • heeft een cultuursensitieve benadering
 • versterkt de eigen kracht van gezinnen
 • heeft een flexibele aanpak, afgestemd op de behoeften van kinderen en draagkracht van ouders
 • werkt nauw samen met andere voorzieningen voor kinderen en gezinnen in de wijk

 

Aanmelden voor Spel aan Huis

Neem contact op met een van onze Spel aan Huis-coördinatoren:

Joleijn Ruijter: 06 19 97 19 65
Yolanda Hospes: 06 26 95 35 94

Of stuur een mail naar: spelaanhuis@solidez.nl

Ouders kunnen zichzelf aanmelden of dit kan gedaan worden door een beroepskracht. Na aanmelding neemt de Spel aan Huis-coördinator contact op met het gezin voor een kennismaking. Je krijgt bericht als Spel aan Huis van start gaat bij een gezin.

 

Joleijn Ruijter

Coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie | Spel aan Huis | Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
06 19 97 19 65
"werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag"

Yolanda Hospes

Coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie | Spel aan Huis
06 26 95 35 94
"werkdagen maandag, dinsdag, woensdag en donderdag"