Openingstijden van onze locaties tijdens lockdown/kerstvakantie

Sinds de nieuwe coronamaatregelen waardoor we met z’n allen in een lockdown zitten, zijn al onze locaties (Huizen van de Wijk en het Jongerencentrum) gesloten tot 19 januari 2021.

Er zijn geen Open Inlopen en veel activiteiten zijn tijdelijk afgelast. Alleen voor bepaalde doelgroepen vinden nog activiteiten plaats, met in achtneming van alle coronamaatregelen. De locaties hebben zelf afspraken hierover gemaakt met de mensen in de betreffende doelgroep.

In de kerstvakantie zijn de locaties helemaal gesloten, dan zijn er ook geen doelgroepactiviteiten. Hieronder staat een overzicht.

Mantelzorg Wageningen is van 24 december t/m 3 januari gesloten.

Het Centraal Bureau is van donderdag 24 december 12.00 uur tot maandag 4 januari 9.00 uur niet telefonisch bereikbaar. Indien nodig kunt u de voicemail inspreken of een mail sturen. Hier wordt een aantal keer naar gekeken en dringende zaken zullen afgehandeld worden.

Onze andere diensten:

Kinderwerk en Sportbuurtwerk gaan door, met uitzondering van de kerstvakantie, al dan niet met wat aanpassingen en met toepassing van de coronamaatregelen.

Ook Buurtmaatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden, Mantelzorg, Kind aan Huis, Thuiswonen en Thuisbegeleiding werken zoveel mogelijk door.

Wij wensen iedereen ondanks alles fijne feestdagen. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Voor meer informatie 0317 31 75 53 / info@solidez.nl