Sportbuurtwerk

Sport geeft plezier en bewegen is bovendien gezond. Sport verbindt mensen aan elkaar en kan buurtbewoners dichterbij elkaar brengen. Onze vrijwilligers, stagiaires en medewerkers kunnen ondersteunen bij het organiseren van sport- en beweegactiviteiten. Ze werken met allerlei verenigingen samen om sport naar de buurt te brengen en omgekeerd. Ook werken zij nauw samen met de verschillende lagere scholen. De werkers beschikken over allerlei sport- en spelmaterialen. In Wageningen is er een mobiele Speelbus. Zo kunnen alle kinderen in Wageningen samen sporten en spelen.
Wil je als jongere zelf sportactiviteiten begeleiden, kinderen, volwassenen of ouderen coachen met plezier te bewegen en te sporten? Meld je aan als vrijwillige sport- en spelcoach.

Mennold en

coach

 

 

 

 

 

 

Boek:”Sportbuurtwerk is een machtig instrument” – geschreven door Mennold Phelipa

Methodiekbeschrijving programma sportcoaches Wageningen

In dit boekje presenteren we de methodiekbeschrijving van het programma ‘Sportcoaches’ van het Sportbuurtwerk in Wageningen. Het is geschreven voor professionals die werkzaam zijn in sport en welzijn en laat zien hoe het Sportbuurtwerk jongeren door middel van sport stimuleert tot participatie in de samenleving. Veel organisaties in het Sportbuurtwerk vinden het moeilijk om jongeren als vrijwilliger aan hun organisatie te binden, terwijl zij juist zo belangrijk zijn om (nieuwe) groepen jongeren te bereiken. In Wageningen lukt dit wel en is er een team vrijwillige sportcoaches, dat wekelijks sport- en spelactiviteiten organiseert en begeleidt, in de eigen buurt. Omdat organisaties ons vaak vragen of we kunnen uitleggen hoe we werken, hebben we deze methodiekbeschrijving gemaakt. We willen iedere lezer veel plezier en inspiratie wensen, met dit in meerdere opzichten uitdagende boekje!

Bestel nu:

sportbuurtwerk

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!