Cursussen en gespreksgroepen

Cursus ‘Omgaan met dementie’ Wageningen

De cursus ‘Omgaan met dementie’ gaat in op de oorzaken en het verloop van deze ziekten, het veranderende gedrag en de rol van de mantelzorger. Mantelzorgers krijgen informatie over het omgaan met de gedragsveranderingen en de cursus geeft de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen te delen met andere mantelzorgers.

Doel

Het doel van de cursus is om de mantelzorgers te ondersteunen en te begeleiden in hun verzorgingstaak. De cursus stelt de partner en andere familieleden in staat beter in te spelen op gedrag en emoties en hierin een (nieuw) evenwicht te vinden. De zorg is daardoor langer en beter vol te houden. De deelnemers zijn meestal partners of kinderen, maar soms ook andere familieleden, vrienden of buren.

Cursusdata en kosten

De cursus bestaat uit vier woensdagochtenden en vindt plaats in ‘t Palet, Rooseveltweg 408a in Wageningen. De cursus wordt gegeven door een ervaren casemanager dementie in samenwerking met Mantelzorg Wageningen De cursusdata zijn: 10 oktober 2018, van 10:00-12:00 uur 17 oktober 2018, van 10:00-12:00 uur 24 oktober 2018, van 10:00-12:00 uur 31 oktober 2018, van 10:00-12:00 uur

De kosten zijn € 35,- per persoon voor vier ochtenden inclusief materiaal

Aanmelden en meer informatie 

Aanmelden kan bij Mantelzorg Wageningen. Mail naar Marjoke van Gelder: mantelzorgwageningen@solidez.nl of bel: (0317) 46 88 18 of 06-23 03 16 48.

Cursus ‘Psychische problemen in de familie’

Iemand met psychische problemen in uw leven?

Mantelzorg Wageningen organiseert in samenwerking met Indigo Gelderland de cursus ‘Psychische problemen in de familie’ in Wageningen. De cursus is bedoeld voor naastbetrokken van mensen met psychische problemen, zoals partners, ouders, kinderen, broers, zussen en anderen.

Het hebben van een psychisch probleem is zwaar voor degene die het overkomt, maar ook naastbetrokkenen kan het veel spanning geven. Vaak ervaren naastbetrokkenen gevoelens van verdriet, machteloosheid, onbegrip, eenzaamheid, schaamte en soms ook conflicten.

Het gedrag van iemand met psychische problemen kan veel vragen oproepen. Soms vragen naastbetrokkenen zich af hoe ze het beste om kunnen gaan met moeilijke situaties of ervaren zij zich overbelast door de situatie.

Heeft u in uw familie of directe omgeving iemand die kampt met psychische problemen; bijvoorbeeld een depressie, angststoornis, autisme (ASS), psychose of een ander psychisch probleem? Herkent u zich in bovenstaande omschrijving dan is de cursus ‘Psychische problemen in de familie’ mogelijk iets voor u.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur.

In deze cursus leert u meer over de achtergrond van de problemen en spreken we over verschillende manieren van omgaan hiermee. Het doel is dat u zich minder belast voelt door de situatie. In de cursus komen thema’s aan de orde, zoals: psychische problemen in gezin en relatie, de balans tussen draagkracht en draaglast, de invloed van denken op ons gedrag, grenzen stellen en zorgen voor uzelf naast de zorg voor de ander.

Praktische informatie

Donderdagmiddagen van 14:00-16:00 uur.

Data: 6 juni, 13 juni, 20 juni, 4 juli, 11 juli, 18 juli

Locatie: ’t Palet, Rooseveltweg 408, 6707 GX, Wageningen. Vergaderruimte op de 2e etage.

Uitvoering: Indigo Preventiewerk in samenwerking met Mantelzorg Wageningen Solidez.

 

Aanmelden en meer informatie.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u een e-mail sturen naar mantelzorgwageningen@solidez.nl of bellen met 0317-46 88 18.

Gespreksgroepen

Gespreksgroep Mantelzorg & NAH

Mantelzorg Wageningen heeft een gespreksgroep voor mantelzorgers van een naaste met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Een plek waar mantelzorgers ervaringen kunnen delen, (h)erkenning kunnen vinden, tips kunnen delen en ophalen.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

 De thuissituatie en de mantelzorgsituatie

 Emoties, gedrag, gedrags- en karakterveranderingen

 Cognitief (geheugen, concentratie, denkvermogen)

 Energie (vermoeidheid, slecht slapen, beperkt belast)

 Prikkelgevoeligheid en irritatie

 Initiatiefverlies en beweging

 (Verlies van) sociale contacten

 Communicatie

De gespreksgroep wordt geleid door Madelon Siep. Wilt u meer weten of heeft u hier belangstelling voor? Neem dan contact op met Madelon Siep 0317-468818 of mantelzorgwageningen@solidez.nl.

Locatie: ’t Palet, Rooseveltweg 408, 6707 GX Wageningen, vergaderzaal op de 2e etage

Tijd: 19.00-20.30 uur (i.v.m. tijdstip aanbellen aan zijde parkeerplaats)

Data: Donderdag: 23 mei, 27 juni, 5 september, 17 oktober en 28 november

Kosten: Deelname is gratis

 

Gespreksgroep: ‘Voorbij de zorg en dan…’

Als je ineens geen mantelzorger meer bent. De zorgvraag stopt bijvoorbeeld door herstel of door overlijden. De kans is dan groot dat je in een gat valt, behoefte hebt aan gesprekken en wel wat ondersteuning kan gebruiken om deze periode door te komen. Het kan helpend zijn om met anderen die hetzelfde meemaken in gesprek te komen.

In deze bijeenkomsten staat de ex-mantelzorger centraal met de mogelijke strubbelingen en vragen die er bestaan na het zorgen. In de bijeenkomsten is er ruimte om elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, naar oplossingen te zoeken en gewoon even bijeen te zijn. Er wordt aandacht gegeven aan thema’s als verlieservaringen, rouwprocessen, valkuilen, evenwicht hervinden, hulp vragen en sociaal netwerk.

De gespreksgroep draagt bij aan het verwerken van de verlieservaring, maar ook aan perspectief creëren voor de toekomst. (Her)ontdekken wat jouw interesses zijn en waar je energie van krijgt. De lichtpuntjes in het leven (terug)vinden. Deze gespreksgroep wordt begeleid door Mantelzorg Wageningen.

Datum:

Aantal bijeenkomsten: 6 bijeenkomsten, duur 2 uur per bijeenkomst

Kosten: deelname en koffie/thee zijn gratis

Locatie: ’t Palet, Rooseveltweg 408, 6707 GX Wageningen, vergaderzaal op de 2e etage.

Aanmelden: 0317-468818 of mantelzorgwageningen@solidez.nl

 

Gespreksgroep mantelzorg & dementie

Mantelzorg Wageningen heeft een gespreksgroep voor mensen die zorgen voor een dierbaar persoon met dementie. Je gaat samen in gesprek over (praktische) zaken waar je mee te maken krijgt. Door gebruik te maken van elkaars ervaringen proberen we elkaar een extra steuntje in de rug te geven. De onderwerpen zijn gericht op de dagelijkse zorg, hulp bij mogelijke vragen, hoe ga je om met je emoties etc. Het doel is in een gemoedelijke sfeer praten over dingen die we meemaken en informatie uitwisselen over dementie. Zo leren en profiteren we van elkaars ervaringen en van de aanwezige kennis en kunde.

Het delen van kennis en ervaringen met andere mantelzorgers is een bewezen methode om – door (h)erkenning van de problemen en het uitwisselen van tips en trucs – beter te leren omgaan met de zorg voor een dementiepatiënt. Meer weten over dementie, de benodigde zorg en mogelijkheden voor hulp bij die zorg geeft houvast. Want het zijn juist lotgenoten die weten wat de zorg voor zo’n patiënt in de praktijk betekent.

De gespreksgroep komt één keer per 4 à 6 weken bij elkaar op maandagmiddag. De bijeenkomsten van de gespreksgroep vinden plaats in ’t Palet (vergaderruimte op de tweede etage) Rooseveltweg 408, 6707 GX Wageningen. U kunt gewoon aansluiten bij de bestaande groep. Heeft u belangstelling voor deze gespreksgroep of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Mantelzorg Wageningen door te bellen 0317-468818 of te mailen naar mantelzorgwageningen@solidez.nl .

 

 

 

 

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!