Cursussen en gespreksgroepen

Cursussen

Cursus ‘Voluit leven’

Een training voor volwassenen, senioren en mantelzorgers die meer bewust, vanuit acceptatie en eigen waarden willen leven.

In de training ‘Voluit Leven’ gaat het er niet om uzelf te veranderen, maar om een andere bewuste kijk op uw leven te krijgen en bewuste keuzes te maken. Dit leert u door middel van Mindfulness-oefeningen; gerichte aandacht in het hier en nu. Daarnaast is het belangrijk een goede balans te vinden in het accepteren van dingen die u niet kan veranderen en te investeren in dingen die echt belangrijk voor u zijn en waar u wel invloed op heeft.

Door de training te volgen krijgt u meer kijk op eigen patronen en hoe u met pijn en leed omgaat. In de training besteden we aandacht aan het observeren en accepteren van wat er in u omgaat, minder te oordelen en milder te worden. Daardoor gaat u bewuster leven en leert u meer te leven vanuit door uzelf gekozen waarden (dat wat belangrijk is voor u). In de trainingen wordt er geoefend met mindfulness, dit is een aandachtgerichte therapie. Hier leert u omgaan met o.a. pijn, stress, vermoeidheid en depressies. De training is gebaseerd op ACT (Acceptance and Commitment Therapy), een vorm van gedragstherapie. De training is bedoeld voor inwoners van de gemeente Wageningen. Ook zeer geschikt voor mantelzorgers.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en zal plaatsvinden in ’t Palet aan de Rooseveltweg 408 Wageningen. De kosten van deze cursus bedragen € 25,- (cursusmateriaal).

De cursus zal in het najaar van 2018 plaatsvinden. Cursusdata zijn nog niet bekend. De cursus zal alleen plaatsvinden bij voldoende aanmeldingen!

Voor meer informatie en aanmelding voor de cursus kunt u een e-mail sturen naar info@indigogelderland.nl of bellen met het secretariaat van Indigo: (026) 312 44 83.

  

Cursus ‘Omgaan met dementie’ Wageningen

De cursus ‘Omgaan met dementie’ gaat in op de oorzaken en het verloop van deze ziekten, het veranderende gedrag en de rol van de mantelzorger. Mantelzorgers krijgen informatie over het omgaan met de gedragsveranderingen en de cursus geeft de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen te delen met andere mantelzorgers.

Doel

Het doel van de cursus is om de mantelzorgers te ondersteunen en te begeleiden in hun verzorgingstaak. De cursus stelt de partner en andere familieleden in staat beter in te spelen op gedrag en emoties en hierin een (nieuw) evenwicht te vinden. De zorg is daardoor langer en beter vol te houden. De deelnemers zijn meestal partners of kinderen, maar soms ook andere familieleden, vrienden of buren.

Cursusdata en kosten

De cursus bestaat uit vier woensdagochtenden en vindt plaats in ‘t Palet, Rooseveltweg 408a in Wageningen. De cursus wordt gegeven door een ervaren casemanager dementie in samenwerking met Mantelzorg Wageningen De cursusdata zijn: 10 oktober 2018, van 10:00-12:00 uur 17 oktober 2018, van 10:00-12:00 uur 24 oktober 2018, van 10:00-12:00 uur 31 oktober 2018, van 10:00-12:00 uur

De kosten zijn € 35,- per persoon voor vier ochtenden inclusief materiaal

Aanmelden en meer informatie 

Aanmelden kan bij Mantelzorg Wageningen. Mail naar Marjoke van Gelder: mantelzorgwageningen@solidez.nl of bel: (0317) 46 88 18 of 06-23 03 16 48.

 

 

Gespreksgroepen

Gespreksgroep Mantelzorg & NAH

Elk jaar wordt er vanuit het netwerk NAH Gelderse Vallei een cursus voor naasten van iemand met NAH georganiseerd. Dit jaar werd deze cursus gehouden in Wageningen. Als gevolg daarvan start Mantelzorg Wageningen (bij genoeg animo) de gespreksgroep mantelzorg & NAH. Een plek waar mantelzorger ervaringen kunnen delen, (h)erkenning kunnen vinden, tips kunnen delen en ophalen. Deze gespreksgroep wordt geleid door Madelon Siep. Wilt u meer weten of heeft u hier belangstelling voor? Neem dan contact op met Madelon Siep 0317-468818 of mantelzorgwageningen@solidez.nl.

 

Gespreksgroep: ‘Voorbij de zorg en dan…’

Als je ineens geen mantelzorger meer bent. De zorgvraag stopt bijvoorbeeld door herstel of door overlijden. De kans is dan groot dat je in een gat valt, behoefte hebt aan gesprekken en wel wat ondersteuning kan gebruiken om deze periode door te komen. Het kan helpend zijn om met anderen die hetzelfde meemaken in gesprek te komen.

In deze bijeenkomsten staat de ex-mantelzorger centraal met de mogelijke strubbelingen en vragen die er bestaan na het zorgen. In de bijeenkomsten is er ruimte om elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, naar oplossingen te zoeken en gewoon even bijeen te zijn. Er wordt aandacht gegeven aan thema’s als verlieservaringen, rouwprocessen, valkuilen, evenwicht hervinden, hulp vragen en sociaal netwerk.

De gespreksgroep draagt bij aan het verwerken van de verlieservaring, maar ook aan perspectief creëren voor de toekomst. (Her)ontdekken wat jouw interesses zijn en waar je energie van krijgt. De lichtpuntjes in het leven (terug)vinden. Deze gespreksgroep wordt begeleid door Mantelzorg Wageningen.

Datum: De gespreksgroep start in 2019 bij minimaal 6 deelnemers

Aantal bijeenkomsten: 6 bijeenkomsten, duur 2 uur per bijeenkomst

Kosten: deelname en koffie/thee zijn gratis

Locatie: ’t Palet, Rooseveltweg 408, 6707 GX Wageningen, vergaderzaal op de 2e etage.

Aanmelden: 0317-468818 of mantelzorgwageningen@solidez.nl

 

Gespreksgroep mantelzorg & dementie

Mantelzorg Wageningen heeft een gespreksgroep voor mensen die zorgen voor een dierbaar persoon met dementie. Je gaat samen in gesprek over (praktische) zaken waar je mee te maken krijgt. Door gebruik te maken van elkaars ervaringen proberen we elkaar een extra steuntje in de rug te geven. De onderwerpen zijn gericht op de dagelijkse zorg, hulp bij mogelijke vragen, hoe ga je om met je emoties etc. Het doel is in een gemoedelijke sfeer praten over dingen die we meemaken en informatie uitwisselen over dementie. Zo leren en profiteren we van elkaars ervaringen en van de aanwezige kennis en kunde.

Het delen van kennis en ervaringen met andere mantelzorgers is een bewezen methode om – door (h)erkenning van de problemen en het uitwisselen van tips en trucs – beter te leren omgaan met de zorg voor een dementiepatiënt. Meer weten over dementie, de benodigde zorg en mogelijkheden voor hulp bij die zorg geeft houvast. Want het zijn juist lotgenoten die weten wat de zorg voor zo’n patiënt in de praktijk betekent.

De gespreksgroep komt één keer per 4 à 6 weken bij elkaar op maandagmiddag. De bijeenkomsten van de gespreksgroep vinden plaats in ’t Palet (vergaderruimte op de tweede etage) Rooseveltweg 408, 6707 GX Wageningen. U kunt gewoon aansluiten bij de bestaande groep. Heeft u belangstelling voor deze gespreksgroep of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Mantelzorg Wageningen door te bellen 0317-468818 of te mailen naar mantelzorgwageningen@solidez.nl .

 

 

 

 

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!