Wat doet een VPTZ vrijwilliger?

Lees voor

Wat doet een VPTZ vrijwilliger?

Wat doet een VPTZ-vrijwilliger?

Het belangrijkste dat een vrijwilliger doet is ‘aanwezig zijn’. De vrijwilliger verricht geen verpleegkundige of huishoudelijke taken, maar verleent dezelfde zorg die familie of naasten bieden.

Je kunt hierbij denken aan taken als:

  • Aanwezig zijn, meer of minder op de achtergrond
  • Tijdelijk aflossen van de naasten (o.a. de mogelijkheid geven tot rusten, een bezoek, een boodschap of sporten)
  • Een luisterend oor bieden
  • Helpen bij drinken en eten, begeleiden naar toilet enzovoort
  • Helpen bij lichte persoonlijke verzorging
  • Waken overdag en incidenteel ’s nachts.