VPTZ vrijwilliger worden?

Lees voor

VPTZ vrijwilliger worden?

Vrijwilligerszorg in de laatste levensfase

Als je levenseinde nadert, kan er een moment komen dat er extra hulp nodig is. Momenteel bieden  25 vrijwilligers vanuit Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) in de gemeenten Wageningen, Renkum en Ede ondersteuning zodat de laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke manier doorleefd kan worden’.

De VPTZ vrijwilliger ondersteunt de medemens die terminaal is, zorgt voor rust en aandacht en wil er zijn voor de ander. De vrijwilliger ondersteunt de familie, vrienden en kennissen, zodat zij de zorg voor de zieke thuis vol kunnen houden. En de vrijwilliger biedt ook hulp bij licht verzorgende (geen medische) taken, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen.

Wil jij VPTZ vrijwilliger worden?

Door de toenemende wens om de laatste levensfase thuis door te brengen, is er extra behoefte aan vrijwilligers in met name Renkum en Heelsum. Gewoon ‘er zijn’ kan mantelzorgers en terminaal zieken het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan. Wil jij er zijn voor mensen in hun laatste levensfase? Meld je aan per e-mail vptz@solidez.nl of bel voor meer informatie met de coördinatoren Solidez VPTZ, via 06 2196 0352.