Lees voor

Hulp aanvragen

Wanneer hulp vragen?

Je kunt hulp vragen als:

  • Een ongeneeslijk zieke patiënt thuis wil sterven
  • Hij of zij niet meer alleen gelaten kan worden
  • Uzelf en de eventuele andere mantelzorgers overbelast raken of ondersteuning kunnen gebruiken
  • Er weinig mantelzorgers zijn.

Hulp aanvragen

Je kunt zelf rechtstreeks of via de huisarts of de thuiszorg contact met ons opnemen.
Wanneer je om ondersteuning vraagt, maakt een coördinator een afspraak met je bij de zieke thuis. Samen spreek je dan jouw situatie door. Welke hulp is nodig en hoe vaak? Op welke dagen en tijdstippen? Zijn er wensen ten aanzien van de persoon van de vrijwilliger? De hulp die VPTZ biedt wordt altijd zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de zieke en mantelzorger(s).