Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Lees voor

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Als sterven dichtbij komt en u het liefste thuisblijft

Als je ervoor kiest om thuis te sterven, kan er een moment komen dat er extra hulp nodig is. Je redt het niet alleen met de thuiszorg en de inzet van familie, vrienden en buren. Het is dan goed om tijdig aan de bel te trekken. Hulp van vrijwilligers kan in deze fase van onschatbare waarde zijn.

Onze vrijwilligers zijn speciaal getraind om ondersteuning te bieden in de laatste levensfase. Een luisterend oor, tijd en aandacht voor jou als patiënt en mantelzorger.
Vaak is ‘er zijn’ al heel waardevol. Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze onzekere, maar ook bijzondere periode. Wij verrichten geen medische handelingen en zijn er niet voor zware huishoudelijke taken, maar ondersteunen jou en je mantelzorger.

‘Het gaf ons veel rust dat mijn vader niet alleen was als mijn moeder even wegging’

Onze vrijwilligers kunnen taken overnemen van je als mantelzorger, zodat je even afstand kunt nemen en tijd voor jezelf hebt. Weten dat er iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment zo nodig is. VPTZ-vrijwilligers krijgen een gedegen opleiding en volgen regelmatig trainingen om hun vaardigheden op peil te houden.
Daarnaast worden de vrijwilligers begeleid door deskundige coördinatoren.

Vrijwilligers inschakelen

Je kunt vrijblijvend contact opnemen met één van onze coördinatoren. Vervolgens bespreken we tijdens een intakegesprek wat jouw wensen zijn en wat wij voor je kunnen betekenen.
Daarna gaat de coördinator op zoek naar vrijwilligers die zoveel mogelijk passen bij je zorgvraag. Uiteraard wordt geprobeerd een of enkele vaste vrijwilligers te vinden, zodat je niet telkens aan nieuwe mensen hoeft te wennen. Vaak kan de inzet snel na de intake beginnen. Onze vrijwilligers zijn dagelijks beschikbaar van 07.00 tot 23.00 uur, incidenteel kan er ’s nachts worden gewaakt.

Wat zijn de kosten van VPTZ?

VPTZ is gratis voor inwoners van de gemeenten Wageningen | Renkum | Ede, en is aangesloten bij VPTZ Nederland. 

Wilt u het werk van VPTZ financieel ondersteunen?
Een gift voor de VPTZ komt direct ten goede aan ons team van vrijwilligers. Iedere bijdrage is van harte welkom en zorgt ervoor dat wij ons werk kunnen blijven doen!

U kunt uw gift overmaken naar bankrekeningnummer NL59 RABO 0367 0413 67 t.n.v. Stichting Solidez onder vermelding van ‘VPTZ gift’.

Contact en nadere informatie

Stuur een e-mail naar vptz@solidez.nl of bel 06 21 96 03 52 (Gemeente Wageningen en Renkum) of 06 15 02 49 08 (Gemeente Ede).

Bekijk ook onderstaande animatie over VPTZ:

Animatie VPTZ – YouTube