Vervangende zorg voor mantelzorgers (respijtzorg)

Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen dan zorgen. Dat kan echter alleen als u de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Wat zijn daarvoor de mogelijkheden?

Vervangende zorg of respijtzorg

Wat is respijtzorg? En wat kun je er als mantelzorger mee? Mezzo heeft een korte film ‘respijtzorg‘ laten ontwikkelen waarin dit uitgelegd wordt.

Vervangende zorg of respijtzorg houdt in dat u de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. Deze zorg kent vele vormen:

  • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening. Dit vraag u aan bij het Startpunt
  • Ook kan er iemand bij uw naaste thuis komen, als deze liever in zijn vertrouwde omgeving blijft.
  • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.
  • Mantelzorg Wageningen heeft diverse soorten vrijwilligers die thuis bij u kunnen worden ingezet.Lees verder om te kijken welke vrijwilliger bij u past.  Bezoek- en Opvangservice (BOS) , Vrijwilligers Palliatieve Terminale ZorgMaatje op Maat en de Netwerkcoach
  • Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.
  • Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Financiering

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kunt u die mogelijk vergoed krijgen:

  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kunt u respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
  • Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.

Vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij het Startpunt

  • Door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Dit kunt u zien in het overzicht van uw  zorgverzekeringspakket. U kunt dit ook navragen bij de zorgverzekeraar.
  • Vanuit het persoonsgebonden budget(pgb) vanuit een van deze vier wetten.

 

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!