Respijtzorg (vervangende zorg)

Lees voor

Respijtzorg (vervangende zorg)

Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen doen dan alleen maar zorgen. Dat kan alleen als u de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Hieronder kunt u lezen wat het precies inhoudt en wat de mogelijkheden zijn.

Wat is vervangende zorg (respijtzorg) eigenlijk?

Voor u als mantelzorger kan het belangrijk zijn om af en toe te kunnen zeggen ‘ik heb even vrijaf’. Kent u dat gevoel? Dan hoeft u er even niet te zijn en kunt u afstand nemen om voor uzelf te zorgen. Door uit te rusten en te ontspannen en die dingen te doen die voor u belangrijk zijn. En dan is het fijn om gebruik te kunnen maken van vervangende zorg. U weet dan dat uw naaste in goede handen is en u tijd heeft om op te laden.

Het kan bij vervangende zorg gaan om zorg bij uw naaste thuis of elders (bijvoorbeeld dagopvang, een logeerhuis) incidenteel of regelmatig. Ook een weekend of vakantie (met u naaste) behoort tot de mogelijkheden. Vervangende zorg kan verzorgt worden door professionals of door vrijwilligers.

Financiering

Vrijwillige vervangende zorg (gratis)

Mantelzorg Wageningen heeft diverse vrijwilligers die thuis bij u kunnen worden ingezet.

Betaalde vervangende zorg 

Niet alle vervangende zorg is gratis. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kunt u die mogelijk vergoed krijgen vanuit:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kunt u vervangende zorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
  • Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is mogelijk voor de zorgvrager via een persoonsgebonden budget (PGB), vanuit datzelfde budget. Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde PGB-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.
  • Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij het Startpunt
  • Zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Dit kunt u zien in het overzicht van uw  zorgverzekeringspakket. U kunt dit ook navragen bij de zorgverzekeraar.
  • PGBHet persoonsgebonden budget vanuit een van deze vier wetten.

Bekijk het korte filmpje ‘respijtzorg‘ waarin uitleg wordt gegeven.