Ontmoetingsplekken mantelzorgers

Lees voor

Ontmoetingsplekken mantelzorgers

  • Mantelzorgcafé Wageningen

Het Mantelzorgcafé is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers. In het  mantelzorgcafé  kunt u lotgenoten ontmoeten, nieuwe contacten leggen en in een ontspannen sfeer ervaringen en emoties delen met andere mantelzorgers. Dan ontdek je weer: je kunt samen delen!

Tijdens de mantelzorgcafé ‘s staat het contact met andere mantelzorgers centraal. Aan de hand van een thema gaan we met elkaar in gesprek en worden er gastsprekers uitgenodigd. Het mantelzorgcafé wordt  ook ingezet ter ontspanning, dan wordt er een leuke activiteit gedaan zoals een uitstapje of lunch. Tijdens de mantelzorgcafé ‘s is er altijd een medewerker van Mantelzorg Wageningen aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Bent u mantelzorger in de gemeente Wageningen? Dan bent u van harte welkom bij een Mantelzorgcafé. Deze gratis bijeenkomsten zijn afwisselend in de middag of op een avond. Zo kunnen ook werkende mantelzorgers een bijeenkomst bezoeken.

Het mantelzorgcafé wordt 4 keer per jaar op wisselende locaties in Wageningen georganiseerd. Op de activiteitenagenda vindt u de actuele informatie.

Aanmelden

Wij vinden het fijn als u zich van te voren aanmeld via  0317 46 88 18 of stuur een e-mail naar mantelzorgwageningen@solidez.nl

  • Parkinsoncafé Ede

Parkinson Café Ede e.o. is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden en mantelzorgers. In een ontspannen sfeer worden er diverse onderwerpen besproken. Naast het uitwisselen van informatie en ervaringen kunt u in het Parkinson Café ook contact leggen met lotgenoten.

De deelnemers aan de bijeenkomsten worden uitgenodigd om na afloop van de lezing , in een informele sfeer, te genieten van een hapje en een drankje, met op de achtergrond live-muziek. Ook worden deelnemers in staat gesteld om, gratis, deel te nemen aan de open eettafel, die wordt georganiseerd door Wijkcentrum De Velder. Voor deelnemers die afhankelijk zijn van een rolstoelbusje neemt het Parkinson café ede de kosten voor haar rekening.

Iedere tweede donderdag van de even maanden bent u van harte welkom. Aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

Aanmelden

Aanmelden kan via info@parkinsoncafe-ede.nl  of bel 06 53 34 41 27.

Locatie: Wijkcentrum De Velder, Munnikenhof 17, 6715 EC Ede, 0318-625507, info@develder.nl

 

  • NAH Trefpunt Ede

Een avond bedoeld voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun partners/mantelzorgers.
De avond vindt plaats van 19:30 – 21:30 uur.
Locatie Buurthuis De Meerpaal, Industrielaan 1 in Ede. De toegang is gratis. Zie voor data en onderwerpen: NAH trefpunt Ede

Het thema wordt ingeleid door een gastspreker. Daarnaast is er volop de gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van informatie. De avond staat verder in het teken van ontmoeten.

Voor wie?
Het NAH Treftpunt is bedoeld voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun partners/mantelzorgers.

Wat is NAH?
Iedereen kan te maken krijgen met hersenletsel, zelf of in zijn omgeving. Een hersenletsel kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een ongeval, hersenbloeding, hersentumor, ziekte, vergiftiging of zuurstoftekort in de hersenen.
Onder NAH wordt verstaan: ‘Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening’ (Nederlands Centrum Hersenletsel).

Meer informatie:
De avond komt tot stand vanuit het netwerk NAH Gelderse Vallei, in samenwerking met Malkander en MEE Veluwe.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@malkander-ede.nl of 0318  20 80 80. Zie de website: NAH trefpunt Ede

  • Alzheimercafé Wageningen

In het Alzheimer Café Wageningen worden bijeenkomsten georganiseerd voor iedereen die met dementie te maken heeft.

Data: Iedere vierde dinsdag van de maand (met uitzondering van juli, augustus en december).

Tijd: Inloop 19:00 uur. 19:30-21:30 uur

Locatie: Thuis, Stationsstraat 32, Wageningen