Mantelzorgmaatjes

Lees voor

Mantelzorgmaatjes

Maatjes voor mantelzorgers en hun naasten

Het komt regelmatig voor dat mantelzorgers zo veel tijd en energie steken in de zorg voor hun naaste (de zorgvrager) dat ze nauwelijks tijd meer (kunnen) nemen voor zichzelf. Of ze kunnen of durven hun naaste helemaal niet meer alleen te laten om even iets voor zichzelf te kunnen doen. Vaak wordt mantelzorg ook nog gecombineerd met werk of met zorg voor een gezin. Overbelasting ligt dan op de loer waardoor de zorg van de mantelzorger voor zichzelf en voor hun naaste onder druk komt te staan. Het wereldje van een mantelzorger kan klein worden als deze geen tijd meer voor zicht kan nemen.

Mantelzorgmaatje biedt uitkomst

Een maatje kan in vele gevallen uitkomst bieden. Een maatje kan de zorg bijvoorbeeld voor een paar uur overnemen en blijft bij de zorgvrager zodat de mantelzorger even iets voor zichzelf kan doen, zoals sporten, bijslapen, even lekker naar buiten of ontspannen een paar boodschappen doen.

Wat doet een Mantelzorgmaatje?

Een Maatje op Maat is een goed getrainde vrijwilliger die samen met  de hulpvrager iets gaat doen. U moet dan denken aan hele gewone dingen van het leven, wandelen, kletsen schilderen of biljarten. Ons uitgangspunt is zo lang mogelijk de gewone dingen van het leven blijven doen.

Mantelzorgmaatjes op maat

Mantelzorgmaatjes zijn vrijwilligers die zich graag voor anderen inzetten. De inzet van een maatje gaat altijd in overleg met de mantelzorger. De behoeften en mogelijkheden voor die inzet worden in een persoonlijk intakegesprek vastgelegd. Een mantelzorgmaatje wordt voor langere tijd aan iemand gekoppeld zodat een persoonlijke band opgebouwd kan worden met de zorgvragen en de mantelzorger kan rekenen op de zo nodige tijd voor zichzelf.

Er zijn ook speciaal opgeleide vrijwilligers voor zorgvragen met betrekking tot geheugenproblematiek (bijvoorbeeld dementie).

Mantelzorgmaatje aanvragen?

Voor het aanvragen van een mantelzorgmaatje of meer informatie stuur een e-mail naar mantelzorgwageningen@solidez.nl.

Vacatures Mantelzorgmaatje 

Bent u op zoek naar zinvolle tijdsbesteding? Word mantelzorgmaatje, bel naar 0317 46 88 18 voor meer informatie.