Mantelzorgcafé Wageningen

Het Mantelzorgcafé is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers. In het  mantelzorgcafé  kunt u lotgenoten ontmoeten, nieuwe contacten leggen en in een ontspannen sfeer ervaringen en emoties delen met andere mantelzorgers. Dan ontdek je weer: je kunt samen delen!

Tijdens de mantelzorgcafé ‘s staat het contact met andere mantelzorgers centraal. Aan de hand van een thema gaan we met elkaar in gesprek en worden er gastsprekers uitgenodigd. Het mantelzorgcafé wordt  ook ingezet ter ontspanning, dan wordt er een leuke activiteit gedaan zoals een uitstapje of lunch. Tijdens de mantelzorgcafé ‘s is er altijd een medewerker van Mantelzorg Wageningen aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Bent u mantelzorger in de gemeente Wageningen? Dan bent u van harte welkom bij een Mantelzorgcafé. Deze gratis bijeenkomsten zijn afwisselend in de middag of op een avond. Zo kunnen ook werkende mantelzorgers een bijeenkomst bezoeken.

Het mantelzorgcafé wordt 4 keer per jaar op wisselende locaties in Wageningen georganiseerd. Op de activiteitenagnda vindt u de actuele informatie.

Aanmelden

Wij vinden het fijn als u zich van te voren aanmeld.

Tel: 0317-468818

Email: mantelzorgwageningen@solidez.nl

Parkinsoncafé Ede

Parkinson Café Ede e.o. is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden en mantelzorgers. In een ontspannen sfeer worden er diverse onderwerpen besproken. Naast het uitwisselen van informatie en ervaringen kunt u in het Parkinson Café ook contact leggen met lotgenoten.

Locatie: Nederlandse Rode Kruis Ede, Klinkenbergerweg 30C, 6711 MK Ede

Tijd: 14:00 uur, zaal open vanaf 13:30 uur

Aanmelden

In verband met de beschikbare ruimte is het noodzakelijk zich voor elke middag opnieuw aan te melden. Dat kan bij voorkeur via e-mail: hetparkinsoncafe@gmail.com of per telefoon/tekst: 0318 656650

Zie voor meer informatie over de data en onderwerpen de website: parkinsonscafe Ede

NAH Trefpunt Ede

Trefpunt NAH Ede
Een avond bedoeld voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun partners/mantelzorgers.
De avond vindt plaats van 19:30 – 21:30 uur.
Locatie Buurthuis De Meerpaal, Industrielaan 1 in Ede. De toegang is gratis. Zie voor data en onderwerpen: NAH trefpunt Ede

Het thema wordt ingeleid door een gastspreker. Daarnaast is er volop de gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van informatie. De avond staat verder in het teken van ontmoeten.

Voor wie?
Het NAH Treftpunt is bedoeld voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun partners/mantelzorgers.

Wat is NAH?
Iedereen kan te maken krijgen met hersenletsel, zelf of in zijn omgeving. Een hersenletsel kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een ongeval, hersenbloeding, hersentumor, ziekte, vergiftiging of zuurstoftekort in de hersenen.
Onder NAH wordt verstaan: ‘Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening’ (Nederlands Centrum Hersenletsel).

Meer informatie:
De avond komt tot stand vanuit het netwerk NAH Gelderse Vallei, in samenwerking met Malkander en MEE Veluwe.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@malkander-ede.nl of 0318 – 20 80 80. Zie de website: NAH trefpunt Ede

 

Café Doodgewoon Wageningen

Voor gesprekken over de dood, omgaan met ziek zijn, leve4nsvragen, kwaliteit van elven en rouw. Omdat doodgaan bij het leven hoort.

Samen delen – informatie – in gesprek – inspiratie – lezingen – documentaires – boekpresentaties

Café Doodgewoon Wageningen (CDW) is een initiatief van Solidez, Liefdevol rond Verlies, Hospice Wageningen-Renkum en Netwerk Palliatieve Zorg Gelderse Vallei. 4 á 5 keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd rond een van de thema’s zorg, dood, ziekte en rouw. Onderwerpen waar we allemaal mee te maken krijgen, maar waar soms weinig over gesproken wordt.

Het doel van Café Doodgewoon is om deze onderwerpen bespreekbaar te maken, zodat je tijdig over deze zaken na kan denken en weet wat er mogelijk is en wat je belangrijk vindt als het thema zich aandient in je leven. Tevens ook het isolement en de eenzaamheid verkleinen die sommige mensen ervaren wanneer ze alleen met deze onderwerpen stoeien.

Het is fijn om met elkaar van gedachten te wisselen over levensvragen, obstakels die je tegen komt, mantelzorg, praktische invulling, soms juridische vragen, inspirerende ideeën of voorbeelden en emotionele beleving.

De bijeenkomsten worden aangekondigd via de lokale krant, via Facebook, diverse mailbestanden en flyers. De vaste locatie is Thuis, Stationsstraat 32, 6701 AM Wageningen.

Aanmelding is niet nodig een de entrée is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjoke van Gelder van Mantelzorg Wageningen 0317-468818 of mantelzorgwageningen@solidez.nl

Agenda 2018

2 oktober 2018: ‘Afscheid op z’n ecologisch’. Over natuur begraven, opbaren op graszoden, duurzame afscheidsproducten. Tijd: 19.30-

12 December 2018: Workshop ‘Hoe zou jij je afscheid willen’. Nadenken over je eigen dood kan een drempel zijn. Het kan irrelevant lijken… Maar waarom? Iedereen gaat een keer, de een na een lang ziekbed de ander door een ongeluk, de een jong, de ander oud.

Samen gaan we aan de slag met vragen als:

  • Wat vind jij belangrijk?
  • Wat wil je graag achterlaten aan je dierbaren?
  • Wat lijkt je mooi?
  • Wat regel je?
  • Wat communiceer je vooraf met je familie/vrienden?

Zie: Cafe Doodgewoon Wageningen

Alzheimercafé Wageningen

Het Alzheimer Café Wageningen zijn bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft.

Data: Iedere vierde dinsdag van de maand (met uitzondering van juli, augustus en december).

Tijd: Inloop 19:00 uur. 19:30-21:30 uur

Adres: Odensehuis Gelderland, Hesselink van Suchtelenweg 6b, 6703 CT, Wageningen

Contactpersoon: Tjitske Binkhorst of Louisa Bosker. Mail  alzheimer-vvg@xs4all.nl of tel (0317) 358711.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!