Gezellige KomEet Kerstmaaltijd

Inwoners van de gemeente Wageningen die behoefte hebben aan een luisterend oor kunnen op Eerste kerstdag, 25 december aanstaande, gezellig mee-eten in Huis van de Wijk Ons Huis.

Deze ‘KomEet’ kerstmaaltijd kost €2,50 per persoon en is in Ons Huis aan de Harnjesweg 84 in Wageningen. De middag start om 15.00 uur met het versieren van menukaarten, waarna de maaltijd volgt van 16.30 tot 18.00 uur.

De kerstmaaltijd wordt speciaal georganiseerd voor inwoners die alleen zijn komende kerst. De Wagenburcht, NGK Wageningen, Vineyard Wageningen, Evangeliegemeente Salem en Solidez Welzijn zijn de samenwerkende partners voor dit initiatief.

Wilt u ook gezellig mee-eten? Meld u dan snel aan want er zijn 50 plaatsen beschikbaar en vol is vol. Aanmelden voor deze KomEet maaltijd kan tot uiterlijk tot 19 december 2022 via 0317 41 33 77. Kijk voor het menu alvast op www.Kom-Eet.com