Klanten geven Solidez een bovengemiddelde waardering

Lees voor

Klanten geven Solidez een bovengemiddelde waardering

Welzijnsorganisatie Solidez heeft onderzoeksbureau Qr,ne onderzoek laten doen naar de klanttevredenheid onder haar klanten en de opbrengst die klanten hebben ervaren van de geleverde diensten en activiteiten. Met een gemiddeld cijfer van een 8,5 geven de klanten van Solidez aan ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn over de dienstverlening. Dit tevredenheidscijfer ligt ruim boven het gemiddelde van 7,9 in soortgelijke onderzoeken.

Het klanttevredenheidsonderzoek, dat voldoet aan de ISO-normen voor kwantitatief onderzoek, is uitgevoerd onder 427 klanten. Zij geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de bijdrage die Solidez met haar diensten en activiteiten levert aan de ‘primaire welzijnsdoelen’: een gezonde leefstijl, het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen kracht, het bevorderen van participatie en zorg voor elkaar en het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Klanten ervaren een prettig contact, een goede informatievoorziening en voelen zich serieus genomen.

Directeur Esther van der Zee is trots op haar medewerkers: “Fantastisch om te zien dat ons werk zoveel waardering krijgt van onze klanten. Het is voor onze medewerkers echt een steun in de rug om het werk waar ze zich enorm voor inzetten, vertaald te zien in dit mooie resultaat. Deze 8,5 is voor ons echter geen reden om zelfvoldaan achterover te gaan leunen. We hebben nog genoeg te doen en te verbeteren. Zo werken we dit jaar hard aan een verbetering van onze bereikbaarheid en ook de informatie naar onze klanten kan beter. Het streven moge duidelijk zijn: volgend jaar gaan we voor de 9!”

Toegevoegde waarde

Een van de onderwerpen die in het onderzoek is meegenomen, is de vraag of Solidez met haar diensten en activiteiten bijdraagt aan de gewenste doelen. Met andere woorden: heeft de organisatie voldoende toegevoegde waarde? De respondenten geven zelf aan dat dit zo is De diensten en activiteiten dragen bij aan een gezonde leefstijl, het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen kracht, het bevorderen van participatie, zorg voor zichzelf en elkaar en de leefbaarheid en veiligheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat deelnemers aan Homestart zich gesterkt voelen in hun opvoedvaardigheden, deelnemers aan het tiener­ en jongerenwerk meer vertrouwen hebben gekregen krijgen in het halen van een diploma en deelnemers aan participatieactiviteiten werkervaring hebben opgedaan.