Met kinderwerk werken we aan een aanbod aan vrijetijdsbesteding voor kinderen en ouders uit alle maatschappelijke lagen.

Doel

Kinderen en ouders uit alle maatschappelijke lagen stimuleren om mee te doen aan maatschappelijke, culturele, sportieve en creatieve activiteiten om bij te dragen aan ontmoeting, gezondheid en talentontwikkeling.

Achtergrond informatie

Het kinderwerk is onderdeel van de buurtteams van Solidez. Kinderwerk wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in drie wijken; gebied Midden, Oost en Zuid (Nude). Deze wijken kenmerken zich door relatief veel inwoners met LSES (Lagere Sociaal Economische Status). We richten ons daarom niet alleen op kinderen, maar op de kinderen en hun ouders met als doel gezondheidsachterstanden bij deze doelgroep te verkleinen. Traditionele interventies werken doorgaans niet voor deze doelgroep en het vergt een specifieke aanpak en methodiek om goed aan te sluiten. Onder andere binnen de projecten MiddenDoor (voorheen het Ireneplan) en de Beter leven Challenge (co-financiering via het KANS-fonds) is ervaring opgedaan om deze doelgroep beter te kunnen bereiken. We borduren voort op de inzichten en ervaringen opgedaan in voorgaande jaren en beide projecten.

Huidige activiteiten vanuit Solidez in de drie wijken (Oost, Midden en Zuid)
 • Wekelijkse sportinloop door vakkracht in De Nude op woensdag van 14.00 – 15.00 uur
 • Wekelijkse sportinloop door vakkracht in Witmondplein op vrijdag van 15.30 – 16.30 uur
 • Op dit moment geen sportinloop op de woensdagmiddag op de Pomona. We zijn naarstig op zoek naar iemand die dit kan en wil doen.
 • Sportbuurtwerk bedient met de speelbus de scholen De Dijk, Margrietschool, De Bijenkorf en De Piekschool en daarnaast een aantal pleinen verspreid over de stad.
 • Wekelijkse kookclub voor kinderen in De Nude op dinsdag van 15.30 – 16.30 uur
 • Wekelijkse kookclub voor kinderen in De Pomhorst op woensdag 15.30 – 17.00 uur
 • Wekelijkse knutselclub voor kinderen in De Pomhorst op woensdag van 14.00 – 15.30 uur
 • Wekelijkse voorleesactiviteit voor peuters & ouders in De Nude op maandag van 11.00 – 11.45 uur
 • Wekelijkse musicallessen in De Pomhorst voor kinderen van 6-8 jaar op donderdag van 16.15 – 17.00 uur en voor kinderen van 9-12 jaar op donderdag van 17.00 – 18.30 uur
 • Vakantie-activiteiten: voorjaarsvakantie, meivakantie, zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie. In iedere schoolvakantie worden er minimaal drie activiteiten neergezet, te denken valt aan uitstapje naar een groene speeltuin, sportmiddag, bezoeken van een culturele instelling of museum, middagje naar het zwembad of knutselactiviteiten.
 • Avondvierdaagse
 • Deelname aan de landelijke buitenspeeldag door activiteiten neer te zetten in de drie wijken
 • Paaseieren zoeken, knutselen en spelletjes in de drie Wageningse wijken
 • Kinderdisco’s (doorgaans drie maal in de wintermaanden op zaterdagavond van 19.00 – 21.00 uur)
 • Vossenjacht (doorgaans eenmaal per seizoen)
 • Moederdagactiviteiten in de wijk
 • Kinder- en oudervakantiekamp

Heb je aan de hand van bovenstaande activiteiten nog vragen?
Wijk Midden      Merit Helfferich/Cokkie Suttorp 0317 41 60 14
Wijk Zuid            Merit Helfferich 0317 41 91 71
Wijk Oost            Cokkie Suttorp 0317 41 60 14

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!