Ook in 2019 zijn we weer trots op de geleverde prestaties met bijbehorende resultaten. 2019 Was het tweede jaar van Welsaam. In het jaarverslag van Welsaam, verantwoorden wij onze activiteiten die vanuit Welsaam gefinancierd worden. Daarnaast legt Solidez verantwoording af aan de gemeente Wageningen. Het bestuursverslag horend bij de jaarrekening van 2019 lees je HIER.

In deze tijden waarin we met zijn allen geconfronteerd worden met een uitzonderlijke situatie m.b.t. Corona, tekent zich het belang van ons werk en van de samenwerking in Wageningen goed af. We weten samen een antwoord vinden op de beperkende maatregelen en weten elkaar goed te vinden waar het gaat om het verbinden van hulpvragen aan -aanbieders en initiatieven. We zijn er voor hen die dit het hardst nodig hebben. Dit is mogelijk dankzij twee jaar samenwerken in Welsaam. In dit samenwerkingsverband vervult Solidez een spilfunctie als regievoerder, verbinder en grootste uitvoerder. Als penvoerder brengen wij de inhoudelijke en financiële rapportages samen.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen ertoe doet en erbij hoort in de Wageningse samenleving en dat mensen naar elkaar omzien. En daarmee dragen we bij aan de kwaliteit van leven.

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!