Jaardocument Solidez in 10 korte filmpjes

Lees voor

Jaardocument Solidez in 10 korte filmpjes

Elk jaar leggen we verantwoording af aan onze subsidiegevers en opdrachtverstrekkers over onze inspanningen en resultaten van het voorliggende jaar.

Met trots presenteren we ook dit jaar weer ons jaarverslag waaruit blijkt dat we op bijna alle fronten beter scoren als het jaar ervoor. We werken met meer vrijwilligers, bereiken meer mensen en ontvangen meer bezoekers en deelnemers in de huizen van de wijk en we ondersteunden nog meet bewonersinitiatieven als het vorig jaar. Het is mooi te zien dat er een steeds grotere betrokkenheid is van inwoners bij de samenleving en bij elkaar. Het is fijn om iets voor elkaar te kunnen betekenen en om anderen blij te maken want daar word je zelf ook blij van.

Vandaar de titel van ons jaarverslag van dit jaar: “Van betekenis zijn voor elkaar”

Omdat het niet gaat om de cijfers maar om de verhalen daarachter, wilden we dit in beeld brengen. Omdat beelden meer zeggen dan woorden is er dit jaar voor gekozen om de publieksversie van ons jaarverslag weer te geven in een tiental korte filmpjes die het bekijken waard zijn.

Kijk ook op: www.solidez.nl/over-ons/jaardocument