Het verhaal van... Henny

Henny 48

Als Marijke er niet was geweest, weet ik niet of ik hier wel had gezeten. Marijke komt al heel wat jaren bij mij als thuisbegeleider. En ik hoop dat ze ook nog heel wat jaren kan blijven komen.

Lees het verhaal van Henny
Met ingang van 1 mei 2023 is Solidez Thuisbegeleiding over gegaan naar Vivens Begeleiding, telefoonnummer 085-0608907 website wageningen@vivens.nl

Verbeteren van uw welzijn
Uw huishouden en/of gezin op rolletjes laten lopen lukt niet altijd en daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

De kracht van Thuisbegeleiding
De medewerker van Thuisbegeleiding biedt praktische hulp, zij praat niet alleen met u, maar gaat vooral samen met u aan de slag.
Zij biedt ondersteuning door bijvoorbeeld het aanleren van vaardigheden op huishoudelijk, opvoedkundig en financieel gebied. Of het aanbrengen van structuur en regelmaat.
Zij is ook snel beschikbaar, flexibel inzetbaar op momenten die voor u belangrijk zijn.
Thuisbegeleiding gaat er op af en zorgt er voor dat u weer zelfstandig verder kunt.

Breed inzetbaar
In welke situaties?

  • 
als u bij de opvoeding van uw kind of kinderen ondersteuning wil
  • 
als bij u ingrijpende veranderingen in de leefsituatie hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld een echtscheiding of verlies van partner of kind
  • als u uw huishouden ‘weer op rolletjes’ wilt laten lopen
  • als u uw financiën graag weer op orde heeft
  • 
als u kampt met een fobie, overspannenheid of depressie
  • 
als bij u het contact tussen gezinsleden onderling spanning oplevert
  • als u wilt leren omgaan met een handicap of langdurige ziekte
  • als u na opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis opnieuw een huishouden moet opzetten
  • 
als u een opname wilt voorkomen
  • als u woonbegeleiding nodig heeft door een ernstige verslaving                                                                      Thuisbegeleiding 2

Voor het beste resultaat
De medewerker van Thuisbegeleiding weet de juiste weg naar veel verschillende instanties.
Zij werken vaak samen met andere hulpverleners. Dit gaat altijd in overleg met u.
Andere hulpverleners kunnen zijn: Maatschappelijk Werk, Huisarts, Praktijkondersteuner van de Huisarts (POH) of de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor deze vorm van ondersteuning als u zich herkent in één van de hiervoor genoemde situaties. U heeft hier wel een indicatie voor nodig. U kunt zich melden bij het Startpunt (Wageningen) of het Sociaal Loket (Renkum). U kunt ook contact opnemen met Thuisbegeleiding of uw hulpverlener kan u helpen bij de aanvraag.

Kosten
Voor de Thuisbegeleiding wordt meestal een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en wordt vastgesteld door het CAK. Er zijn geen kosten voor Thuisbegeleiding als er een indicatie wordt opgegeven op naam van uw kind omdat er opvoedondersteuning wenselijk is.
Als u een minimum inkomen hebt kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!