Hulp en advies

Advies, hulp of begeleiding kan op verschillende manieren van pas komen. Je loopt tegen een probleem aan dat je niet zelf lijkt te kunnen oplossing. Tijdelijke ondersteuning kan uitkomst bieden. Soms kunnen we je die bieden met een medeburger of een geschoold vrijwilliger bijvoorbeeld Home-start, Mantelzorgondersteuning of Buurtbemiddeling. Soms is professionele ondersteuning nodig zoals Thuisbegeleiding, Maatschappelijk werk, Jongeren Informatie Punt of Sociaal Raadslieden.

Wil je op weg geholpen worden? Kijk op de verschillende webpagina’s, loop binnen bij de verschillende accommodaties, u kunt ons bellen of gebruik maken van het contactformulier.

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!