Cursus ‘Psychische problemen in de familie’ start 9 mei a.s.

Iemand met psychische problemen in uw leven?

Mantelzorg Wageningen organiseert in samenwerking met Indigo Gelderland de cursus ‘Psychische problemen in de familie’ in Wageningen. De cursus is bedoeld voor naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen, zoals partners, ouders, kinderen, broers, zussen en anderen.

Het hebben van een psychische probleem is zwaar voor degene die het overkomt, maar ook naastbetrokkenen kan het veel spanning geven. Vaak ervaren naastbetrokkenen gevoelens van verdriet, machteloosheid, onbegrip, eenzaamheid, schaamte en soms ook conflicten.
Het gedrag van iemand met psychische problemen kan veel vragen oproepen. Soms vragen naastbetrokkenen zich af hoe ze het beste om kunnen gaan met moeilijke situaties of ervaren zij zich overbelast door de situatie.
Heeft u in uw familie of directe omgeving iemand die kampt met psychische problemen; bijvoorbeeld een depressie, angststoornis, autisme (ASS), psychose of een ander psychisch probleem? Herkent u zich in bovenstaande omschrijving dan is de cursus ‘Psychische problemen in de familie’ mogelijk iets voor u.
Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur.
In deze cursus leert u meer over de achtergrond van de problemen en spreken we over verschillende manieren van omgaan hiermee. Het doel is dat u zich minder belast voelt door de situatie. In de cursus komen thema’s aan de orde, zoals: psychische problemen in gezin en relatie, de balans tussen draagkracht en draaglast, de invloed van denken op ons gedrag, grenzen stellen en zorgen voor uzelf naast de zorg voor de ander.

Kosten voor deelname bedragen € 20,00
De cursus start op dinsdag 9 mei van 14-16 uur en wordt gegeven bij
Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408a (‘t Palet) te Wageningen.

Voor aanmelden of meer informatie:
Voor meer informatie of aanmelding kunt u een e-mail sturen naar mantelzorgwageningen@solidez.nl of bellen met (0317) 46 88 18
Graag aanmelden vóór 7 mei 2018.