Coronanieuws 19 mei: Nieuwe versoepelingen per 1 juni, locaties kunnen weer open!

In de persconferentie van gisteravond werd duidelijk dat de al eerder aangekondigde versoepelingen  per 1 juni een feit zijn.

 

Wat betekenen deze versoepelingen  voor ons:

  • groepen buiten zijn weer toegestaan, mits op anderhalve meter afstand
  • onze locaties, de Huizen van de Wijk en het Jongerencentrum, kunnen per 1 juni weer open, mits de veiligheid binnen gegarandeerd is. Er is al hard gewerkt aan maatregelen die dit moeten garanderen zoals eenrichtingverkeer, een deurbeleid en afspraken over hygiëne en schoonmaak. Er mogen zich maximaal 30 bezoekers in een pand bevinden, exclusief personeel (dat laatste is pas gewijzigd). Maar dit kan natuurlijk alleen als de anderhalve meter in acht gehouden kan worden. Per locatie zal bekeken worden welke limiet voor die locatie haalbaar is.

Een speciale oproep ging uit naar jongeren, omdat de maatregelen voor hen extra moeilijk zijn. Jongeren worden gevraagd om mee te denken in creatieve oplossingen hoe we met elkaar de anderhalve meter en hygiëne voorschriften vorm kunnen geven. Dat lijkt een mooie opdracht voor ons jongerenwerk, om dit samen met de jongeren te bedenken.

Aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken wordt ook op ons kantoor in ‘t Palet gehoor gegeven. Voor de mensen die er wel zijn en bezoekers gelden vanzelfsprekend de maatregelen van het RIVM op het gebied van afstand en hygiëne. Ook in het Palet is men druk bezig met aanpassingen in het gebouw, zoals eenrichtingsverkeer en extra schoonmaak. Zodat het naleven van de regels makkelijker wordt.

We krijgen stapje voor stapje meer vrijheden maar toch zullen we waakzaam moeten blijven. Waakzaam over onze eigen veiligheid en die van anderen. Maar al met al zijn we blij met weer een stapje voorwaarts. Wij kijken er naar uit om, al is het mondjesmaat, weer meer en in levende lijve in contact te komen met onze bezoekers en cliënten.

 

Esther van der Zee

Directeur bestuurder