Bijeenkomst 8 april 2019 Ontwikkeltafel Kinderen, vrijetijdsbesteding & sport

Op maandag 8 april 2019 is er een bijeenkomst geweest vanuit Solidez met diverse organisaties, sportverenigingen en burgers in het kader van de Ontwikkeltafel Kinderen, vrijetijdsbesteding & sport. De volgende organisaties zijn tot nog toe betrokken bij de ontwikkeltafel: speel-o-theek, Sportservice Wageningen, cultuurmakelaar, Balance Buddy, atletiekvereniging Pallas ’67,  voetbalvereniging WVV Wageningen, JOGG en dansschool Bransz. 

Na de 1e bijeenkomst zijn er drie kleinere werkgroepen ingesteld, die zich gaan richten op de drempels die LSES-gezinnen ervaren om te participeren op diverse gebieden. De werkgroepen richten zich op:
1. Financiën en financiële toegankelijkheid van activiteiten voor kinderen;
2. Organisatorische en logistieke drempels wegnemen d.m.v. een uit te werken Buddy systeem;
3. Werkgroep voor ouders zelf waarin gekeken wordt hoe sport en cultuur toegankelijker gemaakt kan worden.

Per werkgroep hebben zich verschillende organisaties en burgers opgegeven om hier verder mee aan de slag te gaan. Ouders met belangstelling en nieuwe organisaties zijn uiteraard van harte welkom om aan te sluiten. U kunt hiervoor contact opnemen met Merit Helfferich/Cokkie Suttorp/Mennold Phelipa (0317-416014).