Bezoek en Opvangservice (BOS)

 

Als mantelzorger ben je soms dagelijks  aan het zorgen voor je naaste. Vaak blijft er dan weinig tijd over  om te kunnen ontspannen of even  iets voor jezelf te doen. Mantelzorgers in Wageningen kunnen een beroep doen op de (BOS)  vrijwilligers van Solidez. Met deze ondersteuning wil Solidez een bijdrage leveren aan het zolang mogelijk zelfstandig  thuis wonen van de zorgvrager.

 

Wat we doen

Om de mantelzorger te ondersteunen, houden vrijwilligers van de BOS degene die zorg nodig heeft (dat kan zijn de partner, vader of moeder van de mantelzorger)  thuis gezelschap. Of gaat de vrijwilliger samen met u naar buiten om bijvoorbeeld een wandeling te maken. In ieder geval die dingen waar u plezier aan beleefd. Tijdens het bezoek van de vrijwilliger, heeft de mantelzorger de mogelijkheid iets voor zichzelf te ondernemen. Het gaat om structurele ondersteuning van een vaste vrijwilliger. In overleg worden er afspraken gemaakt over de duur en de intensiteit van de inzet.

Waarin we speciaal zijn

Als er een vrijwilliger beschikbaar is, dan kunnen de zorgvrager en zijn mantelzorger er op rekenen dat:

  • zolang als gewenst, wekelijks of één keer per veertien dagen, ondersteuning wordt geboden in de thuissituatie;
  • we uitgaan van uw wensen en uw situatie
  • uw privacy wordt gerespecteerd
  • zoveel mogelijk dezelfde vrijwilliger ingezet wordt;
  • deze vrijwilliger tijd en aandacht heeft voor zowel de zorgvrager als mantelzorger
  • de vrijwilligers zorgvuldig worden geselecteerd

Aanmelden

Zoekt u zorg voor uw naaste of heeft u zelf zorg nodig dan kunt u contact opnemen met Madelon Siep, coördinator van de Bezoek- en Opvang Service. Zij onderneemt actie om een passende oplossing voor uw vraag te vinden. Tel: 0317 46 88 18 of mantelzorgwageningen@solidez.nl

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruikmaken van de Bezoek- en Opvang Service.

Over onze vrijwilligers

Onze vrijwilligers worden periodiek geschoold in het omgaan met dementie en andere (chronische) ziektebeelden. Ze zijn geduldig, integer en kunnen zich inleven in uw situatie. De vrijwilligers worden ondersteund en begeleid door een beroepskracht van Solidez.

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden?

Bekijk dan eens onze vacature of neem contact op zodat we u hierover kunnen informeren.

Vacature Bezoek- en opvangservice vrijwilliger

Wil je ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van je buurt?

Laat het ons weten!