Bedankt, fantastische mantelzorgers in Wageningen!

WAGENINGEN – Dat is de boodschap aan zo’n 400 mantelzorgers van Mantelzorg Wageningen en 30 zorgvrijwilligers van De Zonnebloem. Wat startte als een aardig idee van Rotaryclub Wageningen, groeide uit tot een gebaar waar vele Wageningers en Wageningse organisaties een bijdrage aan leverden. Vrijdag 23 april werd bij elke mantelzorger een verrassingspakket thuisbezorgd, door 150 VWO-5 leerlingen van Pantarijn die in tweetallen langs gingen. De Internationale Schakelklas (ISK) van Pantarijn is zelfs met de hele klas op de fiets gestapt, om samen de pakketten aan te bieden bij De Zonnebloem. Ook deze zorgvrijwilligers verdienen een dikke pluim.

Pittige tijd

Wat een verrassing, bedankt voor de leuke actie! Er zit zoveel in, ik ga het binnen allemaal even rustig lezen en bekijken”, aldus mantelzorger Jeanette. Ze straalt aan alle kanten en is zichtbaar verrast. In deze pittige coronatijd hebben mantelzorgers en zorgvrijwilligers het extra zwaar. Mantelzorgers hebben vaak niet zelf gekozen voor deze rol en kunnen hun taken niet op pauze zetten. Daarbij zetten ze hun eigen belang even op een laag pitje. Ongetwijfeld krijgen zij waardering van degene voor wie ze de zorg verrichten. Maar die waardering mag wel eens luid en duidelijk geuit worden, vindt Rotaryclub Wageningen, door een vrolijk verwenmomentje. De club heeft de coördinatie op zich genomen, materiaal geleverd, de pakketten samengesteld en gezorgd voor extra sponsoring door Columbus koffie/thee/delicatessen en Sterk Meesterschilders.

Wat zat er in het pakket?

 In de pakketten zat een bedankkaart en een prachtige papieren bloem, beide gemaakt door zo’n 1200 Wageningse schoolkinderen – van Pantarijn en acht basisscholen. Daarbij een emmertje heerlijke soep van Vakschool Wageningen. Deze Wageningse locatie van Rijn IJssel ging meteen vol enthousiasme aan de slag voor de mantelzorgers. Tot slot zat er een gefrankeerde lege envelop bij, waarmee mantelzorgers een bericht terug kunnen sturen naar de kinderen. Hoe leuk, als de kinderen straks een kaart terugkrijgen! Er waren ook nog wat emmertjes soep over. Daar konden we het Leger des Heils blij mee maken.

Bewustwording bij de kinderen

 Dat de kinderen bij het mantelzorgproject van Rotaryclub Wageningen betrokken zijn, is geen toeval. Acht basisscholen en een aantal groepen van Pantarijn hebben de bloemen gemaakt. Het initiatief had voor de kinderen meerdere dingen in petto. Voordat de bloemen en kaarten gemaakt werden, is er in de les aandacht besteed aan wat mantelzorg is. Bijna alle kinderen kennen dan wel iemand die mantelzorger is. En, soms zijn ze het zelf! Dan hebben ze zelf mantelzorgtaken voor een ziek broertje, zusje of een ouder of grootouder. Na de uitleg wilden de kinderen dan ook heel graag iets doen voor de mantelzorgers. De mooiste bloemen werden vervolgens gemaakt en met veel creativiteit werden de kaarten geknutseld en geschreven. Vele bedankjes van de kinderen zoals: “Bedankt voor je harde werken. Bedankt voor je hulp. Daarom voor jou een bloem.”

Coronastop

We zijn in de uitvoering van de plannen nog wel even gehinderd door corona. Half december stond alles in de startblokken, alle bloemen en kaarten waren klaar. Toch moesten we het uitstellen door de strengere lockdown die op 17 december 2020 inging. Maar nu, in het vroege voorjaar, is het zover en konden we eindelijk de mantelzorgers verrassen. Nog steeds coronaproof natuurlijk, en zeker met net zoveel plezier.

Mantelzorg Wageningen

Mantelzorgers die bekend zijn bij Mantelzorg Wageningen kregen het pakket thuisbezorgd. Mantelzorg Wageningen is adviespunt van Solidez voor alle mantelzorgers die hier behoefte aan hebben. Zij waren er direct voor in om dit leuke initiatief mede mogelijk te maken. Meer informatie op www.solidez.nl/mantelzorg.

De Zonnebloem Wageningen

De Zonnebloem zorgt ervoor dat mensen met een lichamelijke beperking ook af en toe iets leuks kunnen doen. Zij organiseren dit met hulp van hun eigen zorgvrijwilligers. In deze coronatijd vallen alle uitjes in het water, niets kan doorgaan. Ze houden de moed erin door de mensen die normaal deelnemen aan de uitjes af en toe een aardig presentje te geven. En nu zijn dus de vrijwilligers zelf aan de beurt en ontvangen zij zo’n vrolijk pakket. Meer informatie op www.zonnebloem.nl/wageningen

 

Rotaryclub Wageningen in actie

Kern van de Wageningse Rotaryclub is het willen bijdragen aan een betere wereld, o.a. door het steunen van maatschappelijke initiatieven in de eigen omgeving. Die steun wordt in de eerste plaats gegeven door de inzet van capaciteit, kwaliteiten en contacten; Rotary in actie. Zo heeft Rotaryclub Wageningen een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de voedselbank. Er wordt ook financiële steun gegeven aan die maatschappelijke doelen, voor een deel uit het eigen budget, maar voor een groter deel door te zorgen voor fundraising op allerlei manieren. Bij dit alles wordt aandacht besteed aan goede onderlinge contacten van de leden, vanuit het idee dat je met een hechte club mensen meer voor elkaar krijgt. Wekelijks komen de leden bijeen. Natuurlijk in deze coronatijd via zoom, binnenkort hopelijk weer bij De Patio.

Meer weten, kijk op www.rotarywageningen.nl

Foto’s over deze actie voor de mantelzorgers op

www.rotarywageningen.nl/bedankt-mantelzorgers