Omschrijving

Vanwege de lockdown zijn er tot en met 9 februari geen activiteiten voor volwassenen.

Ook zijn er geen Open Inlopen, alle locaties zijn gesloten.

 

Uitzondering hierop zijn de activiteiten voor bepaalde doelgroepen. Met de mensen uit deze doelgroepen zijn hierover afspraken gemaakt.