Omschrijving

Op dinsdag 4 oktober kun je deelnemen aan het webinar voor mantelzorgers over de Wlz ‘Als meer intensieve zorg thuis of opname in verpleeghuis nodig is’

 

Zorg jij voor iemand thuis die intensieve zorg nodig heeft? Bijvoorbeeld voor je partner, je zelfstandige wonende moeder of een goede vriend? En merk je dat er meer (professionele) zorgnodig is dan jij kunt bieden in combinatie met bijvoorbeeld zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of vanuit de zorgverzekeringswet? Dan kun je beroep doen op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Maar wat houdt deze wet precies in? Wanneer kom je hiervoor in aanmerking? En welke consequenties zitten hieraan vast bijvoorbeeld met betrekking tot eigen bijdrage?

Dit gratis online webinar wordt georganiseerd door MantelzorgNL en Solidez Mantelzorg op  dinsdag 4 oktober van 15.00 – 16.00 uur. Nathalia Vermeulen is de trainer en en er kunnen maximaal 20 mantelzorgers aan deelnemen. Voorafgaand het Webinar ontvang je een link voor deelname.
Aanmelden vóór dinsdag 27 september 2022 via mantelzorgwageningen@solidez.nl of bel 0317 46 88 18

Aanmelden