Omschrijving

Gespreksgroep ‘Omgaan met veranderend gedrag’

Als je naaste bijvoorbeeld hersenletsel heeft opgelopen of een diagnose dementie heeft gekregen lijkt het soms alsof hij/zij een heel ander karakter heeft gekregen. Sneller emotioneel zijn of ineens minder of geen initiatief tonen en ook sneller boos worden is een veranderende karaktertrek die vaak genoemd wordt.

Impact mantelzorger

Het sociale netwerk wordt kleiner, omdat andere mensen vaak niet weten hoe om te gaan met het veranderende gedrag. Voor jou als mantelzorger kan dit heel veel impact hebben, want hoe ga je met het veranderende gedrag om en hoe zorg je ervoor dat je niet in een isolement raakt omdat je netwerk steeds kleiner wordt?

Tips en adviezen tijdens gespreksgroep

Voor deze en andere vragen start Solidez Mantelzorg een nieuwe gespreksgroep voor mantelzorgers die te maken hebben met veranderend gedrag. In een zestal bijeenkomsten kunnen tips en adviezen uitgewisseld worden over diverse thema’s, zoals de thuis- en mantelzorgsituatie, het sociale netwerk, gedrags- en emotionele veranderingen en de vraag hoe je de nieuwe situatie zoveel mogelijk eigen maakt. De gespreksgroep wordt geleid door Christa Brons, gespreksleider bij Solidez Mantelzorg.

Data bijeenkomsten

  • Dinsdag 23 november
  • Dinsdag 21 december
  • Dinsdag 18 januari 2022
  • Dinsdag 15 februari
  • Dinsdag 15 maart
  • Dinsdag 12 april

Elke keer van 10.00 tot 11.30 uur.

Het maximaal aantal deelnemers is 8 personen. Er wordt een eigen bijdrage van € 20.- gevraagd. De bijeenkomsten vinden plaats in ’t Palet (vergaderruimte op de 2e etage), Rooseveltweg 408a in  Wageningen.

Meer informatie of aanmelden?

Neem dan contact op telefoonnummer 0317 46 88 18 of mail naar mantelzorgwageningen@solidez.nl

Deelnemers: 8
Samenkomsten: 6
Prijs: € €20,=