Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg - zorg in de laatste levensfase

Functie-omschrijving

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.

Het verzorgen van iemand in de laatste levensfase kan erg zwaar zijn. Ook al is er hulp van de thuiszorg, wijkverpleging en de huisarts. De vrijwilligers van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) staan familie, vrienden of buren bij in de zorg.

Als vrijwilliger geef je praktische zorg zoals familie, vrienden of buren die als mantelzorgers kunnen geven: helpen bij eten en drinken, de zieke verfrissen en weer ‘lekker’ in bed leggen, of bijvoorbeeld samen een wandeling maken. Daarbij is er alle ruimte voor luisteren of samen praten. De vrijwilliger kan ook een paar uur per dag de taak van de mantelzorger overnemen, zodat deze een paar uurtjes voor zichzelf heeft en op adem kan komen.

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan contact op. 0317-468818/0621960352 of vptzwageningen@solidez.nl

 

Benodigde vaardigheden

Communicatievaardigheden zijn van groot belang voor een VPTZ-vrijwilliger. Aansluiten bij en afstemmen op de ander zijn voorwaarden om ‘er te zijn’ voor de ander.

 

Bijzonderheden

Er wordt een basistraining aangeboden.

Wij werken met het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Contactpersoon

Naam: Marjoke van Gelder
Telefoon: 0317-468818 of 06-21960352

Solliciteer direct